index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Чопік О.В. - Роль педагогів закладів загальної середньої освіти у реалізації корекційного компоненту інклюзивної освіти

15.03.2023

Відомості про автора: Чопік Олена, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти.

Відомості про наявність друкованих статей. 1. Чопік О.В. Особливості підготовки вчителів до роботи в умовах закладу загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. праць. Кам’янецьПодільський : Видавець Панькова А.С., 2020. Вип. 15. С. 211–219. 2. Чопік О.В., Галаманжук Л. Л. Особливості індивідуального підходу до учнів з розладами спектру аутизму в умовах інклюзивної освіти. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Кам’янецьПодільський : Видавець Панькова А. С., 2020. Вип. 18. С. 17–24. 3. Чопік О.В., Буйняк М.Г., Миронова С.П. Розуміння сутності партнерства у педагогічній діяльності вчителями спеціальних шкіл. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць / за ред. М.К. Шеремет. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2021. Вип. 17. C. 35–45.

Стаття присвячена актуальній проблемі участі педагогів закладів загальної середньої освіти у реалізації корекційного компоненту інклюзивної освіти. У статті зазначено функції вчителів предметів у закладі загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням. Наголошено на порушеннях в організації інклюзивного навчання та їхніх причинах. Розкрито сутність корекційної спрямованості навчання і виховання учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного закладу. Досліджено методичну готовність педагогів до роботи в інклюзивних класах. З’ясовано, що педагоги загалом є досить компетентними у питаннях організації інклюзивного навчання, хочуть підвищувати свій професійний рівень, проте не повністю усвідомлюють свою роль як члена команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

Ключові слова: педагоги, заклад загальної середньої освіти, корекційний компонент, інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами.

Статистика кількість переглядів63 кількість завантажень90