index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Кравченко А.І., Кравченко І.В. - Використання дихальної гімнастики для дітей, які заїкаються

17.07.2022

Відомості про автора: Кравченко Анатолій, професор кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна. Коло наукових інтересів: проблема впливу нетрадиційних засобів на корекцію мовленнєвих порушень.

Кравченко Ірина, старший викладач кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна. Коло наукових інтересів: проблема впливу ігрової, зображувальної діяльності та логоритміки на розвиток мовлення осіб із порушеннями мовлення.

Висвітлено особливості подолання заїкання з позиції комплексного підходу, де одним із засобів виступає дихальна гімнастика. Описано дихальну гімнастику, яка забезпечує правильне мовленнєве дихання, подані вправи для набуття  навичок правильного повного вдиху і видиху, фіксованого видиху зі звуком, наголошено на застосуванні дихальних імітаційних вправ для дітей із заїканням, дихальні вправи з елементами фонаційної гімнастики та ігровий дихальний метод у корекції заїкання.
Акцентовано увагу фізичним вправам, що сприяють розвитку м’язової системи та вихованню узгоджених рухів, покращенню роботи легень, серця, обміну речовин, створенню гарного настрою у дітей та стимуляції їх до певної діяльності.
Проведено корекційну роботу щодо удосконалення дихальної гімнастики у дітей, які заїкаються, з’ясовано, що дихальні вправи, як важлива складова комплексної системи подолання заїкання, спрямовані на збереження та покращення здоров’я дітей, підвищення рівня фізичної підготовки та працездатності, що сприяє формуванню та нормалізації мовлення, виробленню позитивних особистісних якостей у дітей означеної категорії. Відзначено, що оволодіння комплексом дихальної гімнастики необхідно здійснювати поступово. Наголошено, що виконання дихальних вправ з форсуванням дітей, які заїкаються, можуть призвести до неприємних суб’єктивних відчуттів. Досліджено, що дихальні гімнастичні вправи потрібно застосовувати в усі періоди корекційного впливу.

Ключові слова: заїкання, корекція, мовленнєве дихання, дихальна гімнастика.

Статистика кількість переглядів192 кількість завантажень137