index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Михальська С., Буйняк М.Г. - Тренінг як метод підготовки майбутніх фахівців спеціальної освіти до партнерської взаємодії у професійній діяльності

17.07.2022

Відомості про авторів: Михальська Світлана, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: особистісне зростання фахівців спеціальної  освіти; психологічний супровід родин дітей з особливими освітніми потребами.

Буйняк Мар’янакандидат психологічних наук, старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: реалізація педагогіки партнерства в спеціальних та інклюзивних закладах; формування інклюзивної компетентності вчителів закладів загальної середньої освіти.

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику: 1. Михальська С.А., Піроженко Т.О., Хартман О.Ю. Готовність суб′єктів освітнього процесу в дошкільному закладі до міжособистісного спілкування в умовах інклюзивної освіти. Освіта ХХІ століття : реалії, виклики, тенденції розвитку : колективна монографія / за наук. ред. проф. Цвєткової Ганни ‒ Hameln : InterGING, 2020. С. 100–124. 2. Mykhalska S., Buinyak M., Myronova S., Docuchyna T. Influence of pedagogical activity on psycho-emotional health of special education teachers. Journal of Critical Reviews. 2020. Vol 7, Issue 11. Р. 886 – 890. 3. Буйняк М.Г. Розуміння студентами спеціальності 016 Спеціальна освіта сутності партнерства у майбутній професійній діяльності. Acta Paedagogica Volynienses. 2021. Вип. 5. С. 137-143. 4. Буйняк М.Г. Здатність до партнерства як компетентність майбутніх фахівців спеціальності 016 Спеціальна освіта. The European experience of introducing new forms of education organization and methods into the training system of educators and psychologists» : Internship proceedings,  November 22 – December 31, 2021. Włocławek, the Republic of Poland:
«Baltija Publishing», 2021. p. 17-20.


У статті здійснено аналіз результатів дослідження ефективності використання тренінгу, як методу формування здатності до партнерської взаємодії у професійній діяльності майбутніх фахівців спеціальності 016 Спеціальна освіта. Встановлено, що більшість здобувачів вищої освіти вважають, що дисципліна «Тренінг колективної взаємодії» сприяє формуванню здатності до партнерства у професійній діяльності майбутніх фахівців спеціальної освіти. Значна частина здобувачів вищої освіти зазначила, що після вивчення дисципліни «Тренінг колективної взаємодії», набули такі вміння і навички: здійснювати адекватний вибір форм та методів формування колективної взаємодії, вирішення конфліктних ситуацій; формувати колектив учнів спеціальних та інклюзивних закладів; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Відзначається зниження набутих вмінь та навичок серед здобувачів вищої освіти з ІV до І курсу, що може пояснюватись вимушеним переходом на дистанційну форму навчання. Встановлено, що значна частина здобувачів вищої освіти вважають дисципліну «Тренінг колективної взаємодії» ефективною у підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти і готові рекомендувати її для вивчення іншим здобувачам вищої освіти серед вибіркових дисциплін.

Ключові слова: тренінг, партнерська взаємодія, тренінг колективної взаємодії, підготовка фахівців, професійна діяльність, спеціальна та інклюзивна освіта.

Статистика кількість переглядів164 кількість завантажень107