index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Мілевська О.П., Савіцька Г.І. - Особливості формування дієслівної лексики у дошкільників з загальним недорозвитком мовлення шляхом розвитку умінь дієслівної предикації

15.10.2023

Відомості про авторів: МІЛЕВСЬКА Олена, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів дидактико-методичні аспекти формування лексичних умінь у дітей з порушеннями мовлення.

САВІЦЬКА Галина, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичної культури та валеології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, м. Хмельницький, Україна. У колі інтересів: проблема формування в дітей з особливими освітніми потребами морально-етичних норм поведінки та мовленнєвої компетентності.

Відомості про наявність друкованих статей: 1) Мілевська, О.П. (2022) Психолінгвістичні аспекти аспекти формування дієслівної лексики у дошкільників із ЗНМ. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: Вип.20 / за ред. М. Шеремет, О. Гаврилова. Кам’янець-Подільський, Видавець Ковальчук О.В., 2022. С.103-111. 2) Мілевська, О.П. (2021) Змістові засади формування дієслівної лексики у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення. Інноваційна педагогіка: науковий журнал. № 37. С. 156-160. 3) Мілевська, О.П. (2021) Дослідження дієслівної семантики у молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення. The XXX International Science Conference «Interaction of society and science: problems and prospects», June 15–18, 2021, London, England.С.334-341. 3) Мілевська, О.П.(2021) Специфіка засвоєння дієслівної семантики дітьми із загальним недорозвиненням мовлення. The XXVII International Science Conference «Multidisciplinary academic research and innovation», May 25-28, Amsterdam, Netherlands. С.459-464. 4) Савіцька Г.І. (2015) Вплив художніх образів на мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку з вадами мовлення. Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти : матеріали наук.-практ. конф. (м. Хмельницький). Хмельницький: ХГПА, 2015. С.78–84.

Стаття висвітлює методичні аспекти логопедичної роботи з формування у дошкільників з загальним недорозвитком мовлення дієслівного словника. Обґрунтовано структуровану методику, спрямовану на розвиток умінь дієслівної сполучуваності, визначено методичні прийоми, розроблено їх змістове наповнення та методичний супровід. Сфокусовано увагу на значенні предикативних зв’язків для розгортання синтаксичних структур та враховано роль дієслівної предикації. На думку авторів, під час формування дієслівної лексики у дошкільників з мовленнєвим недорозвитком потрібно активізувати уміння варіативно вживати предикативні одиниці, керуватися їх лексико-семантичними та контекстуально-смисловими ознаками. Запропоновано використання прийому асоціативних зв’язків між лексемами та враховано їх типи. Враховано, що засвоєння лексичної семантики відбувається через здійснення ряду розумових операцій: визначення семантичних ознак мовно-мовленнєвої ситуації, встановлення структурних зв’язків; узгодження семантичного елементу з мовними засобами; співставлення ознак предметів дійсності; узагальнення різних значень слова та встановлення системи зв’язків між словами. Авторська методика формування дієслівної лексики ґрунтується на сучасних дослідженнях у галузях логопедії, психолінгвістики,  лінгводидактики та передбачає: актуалізацію і накопичення дієслівного словника на денотативному, категоріальному, контекстуальному рівнях; формування дієслівної варіативності з різних типів (з візуальним та аудіальним підкріпленям, з опорою на мнемічні процеси; контекстуальносмислова варіативність; інтуїтивно-практична варіативність); формування дієслівних сполучуваності та дієслівної валентності; стимуляцію асоціативних зв’язків, опосередкованих дієслівною лексикою.

Ключові слова: дошкільники з загальним недорозвитком мовлення, дієслівна лексика, предикативні зв’язки, лексична сполучуваність, варіативність лексики.

 

Статистика кількість переглядів94 кількість завантажень84
Ще статті цього автора