index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Лепетченко М.В. - Теоретико-методичні основи формування здатності до творчого самовираження у дошкільників із порушеннями мовлення

21.02.2017

Lepetchenko M.V. Theoretical and methodological fundamentals of creative self-expression ability in preschoolers with speech disorders / M.V. Lepetchenko // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Issue 5.- Kamyanets-Podilsky: Medobory- 2006, 2015.- P. 174-186

Стаття присвячена розкриттю теоретико- методичних засад освітньо-корекційного впливу, спрямованого на розвиток творчого потенціалу дитини із загальним недорозвиненням мовлення (ЗНМ), з урахуванням її психофізичних особливостей, можливостей, здібностей, інтересів. Показана актуальність проблеми засвоєння дітьми з порушеннями мовлення системи рідної мови, формування мовленнєвої діяльності як засобу творчого самовираження; підвищення рівня розвитку психічних процесів, що забезпечать можливість реалізації творчої діяльності. Доведена необхідність спеціальної організації діяльності дітей, що сприятиме формуванню здатності до творчого самовираження у дошкільників з мовленнєвими вадами. Детально розглянуті особливості сформованості компонентів здатності до творчого самовираження у дошкільників із ЗНМ. Показано, що діти із ЗНМ є неоднорідною категорією за рівнем сформованості складових компонентів здатності до творчого самовираження (мотиваційного, когнітивного, емоційно-експресивного). Доведено, що формування та розвиток мовленнєвої функції, когнітивних процесів, емоційно-вольової сфери у дітей із мовленнєвими порушеннями спонтанно не відбувається та можливі лише в умовах цілеспрямованого корекційного навчально-виховного процесу. Проаналізовані наукові підходи щодо сутності мовленнєвого дизонтогенезу, корекції ЗНМ, творчої діяльності та її впливу на розвиток особистості дитини дошкільного віку. Обґрунтована необхідність використання традиційних методик розвитку та корекції мовлення дітей із ЗНМ, що окреслюють оптимальні підходи до визначення змісту, форм, методів, принципів та прийомів корекційного навчання, розширення мовного та мовленнєвого досвіду, активізації пізнавальних здібностей дошкільників. Доведена доцільність розробки нових особистісно орієнтованих корекційних методик, які б створювали сприятливі умови для самовизначення, самореалізації, особистісного самовираження та були б спрямовані на коригування мовлення та розвиток особистісної сфери дітей. Визначена стратегія формування здатності до творчого самовираження у дітей із порушеннями мовлення. Наведені принципи та основні вимоги до організації корекційно-виховного процесу. Розглянуті та конкретизовані принципи організації художньо- мовленнєвої діяльності й керівництва нею педагогом. Визначена провідна форма організації корекційного процесу, розглянута її логічна структура.

Ключові слова: діти із порушеннями мовлення, творче самовираження, мотиваційний, когнітивний, емоційно-експресивний компоненти здатності до творчого самовираження, творча діяльність, формування, принципи.