index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Дем’яненко Б.Т., Качур Л.Ю. - Роль супервізії в професійній підготовці майбутніх психологів

05.04.2017

Відомості  про автора: Дем’яненко Борис, кандидат медичних наук, доцент Національного педагогічного університету імен М.П.Драгоманова, м. Київ, Україна.

Качур Любов, магістр Національного педагогічного університету імен М.П.Драгоманова, місто Київ, Україна.

В статті розглядається питання супервізії для майбутніх психологів, як однієї з важливих умов успішного професійного становлення. На основі наукових праць аналізуються рівні супервізії та ролі супервізора. Виділяються такі варіанти: «Розмовна», «Жива» та відеосупервізія. Основними ролями є роль вчителя, консультанта, терапевта-фасилітатора і експерта. На основі нашого практичного досвіду  ми пропонуємо новий метод роботи зі студентами-психологами – інтегративий підхід, який можна назвати екзистенійно-когнітивно-аналітичною терапією, запропонована Дем’яненко Б.Т., що являє собою поєднання глибинної  групової  психокорекції (інтеграція симводрами, психосинтезу та системної сімейної терапії субобистостей  поєднані з елементами когнітивної терапії та схема-терапією Дж. Янга) та власне супервізійного супроводу. Відповідно до даного підходу використовуються такі варіанти супервізії як робота «старших» учасників груп супервізії з «новими», робота у парі з супервізором (ко-терапія), аналіз художніх творів (міф про Едіпа, Електру, твори М. Достоєвського, театральні постановки тощо), використання відеозаписів проведення психотерапії різних видатних психотерапевтів (К. Роджерс, Ф. Перлз, А. Елліс, Т.С. Яценко та інші) з їх подальшим аналізом.

Ключові слова: майбутні психологи, психологи-студенти, супервізія, інтегральний підхід, екзистенційно-когнітивно-аналітична терапія, групова психологічна корекція.

Статистика кількість переглядів802 кількість завантажень273