index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Константинів О.В. - Психолого-педагогічне і методичне забезпечення процесу професійно-трудового навчання розумово відсталих учнів (друга половина ХХ ст.)

05.04.2017

Відомості автора: Константинів Оксана, кандидат педагогічних наук Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У 60–90-х рр. ХХ ст. експериментальними дослідженнями Г. Дульнєва, І. Єременка, Б. Пінського та їхніх учнів (В. Бондаря, О. Ковальової, Г. Мерсіянової, В. Синьова, К. Турчинської) доведена необхідність широкого використання праці у корекційній роботі з подолання труднощів опанування інтелектуальних прийомів дій для організації власної практичної діяльності та її регуляції. З’ясовано, що використання у процесі трудової діяльності учнів спеціальних прийомів розвиває уміння орієнтуватися у завданні, планувати потрібні дії і операції, формує навички самоконтролю та способи його проведення. У статті наголошено на тому, що на виправлення властивих розумово відсталим учням порушень інтелектуального розвитку впливає внутрішня організація трудової діяльності та загальний розвиток учнів. До позитивних тенденцій цього періоду розвитку освіти розумово відсталих слід віднести поліпшення умов охорони дитинства, усвідомлення суспільством необхідності вивчення особливостей розвитку дитини з метою визначення потенційних можливостей виховання, навчання, трудової підготовки, а також нових принципів соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, які її потребують.

Ключові слова: трудова підготовка, розумово відсталі учні, зміст навчання, методи навчання, розклад.

Статистика кількість переглядів737 кількість завантажень195
Ще статті цього автора