index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Вержиховська О.М. - Особливості виховання розумово відсталої дитини в сім’ї

03.04.2017

Відомості про автора: Олена Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна.

У статті проаналізовано теоретико-експериментальні основи виховання розумово відсталих дітей в сім’ї,зокрема, звертається увага на характеристику, сутність, аналіз та змістовність питання щодо сімейного виховання цієї категорії дітей. Автором чітко визначено та описано загальні дидактичні принципи і методи виховання дітей з типовим розвитком у сім’ї, які покладаються в основу сімейного виховання дітей з розумовою відсталістю.

Зазначено на тому, що психофізичний розвиток розумово відсталих дітей іде за аналогічними законами , які характерні для нормально розвинених дітей, але він є своєрідним, на що вказує клініка, етіологія та патогенез цього порушення, а саме наявність у розумово відсталих дітей дифузних порушень в корі головного мозку призводить до відхилень у їх пізнавальній діяльності та активності, а надалі до порушень у розвитку вищих психічних функцій, емоційно-вольової та особистісної сфер, що необхідно враховувати батькам у процесі їх виховання. Встановлено, що вивчення даної проблеми потребує аналізу: клінічних та психофізіологічних особливостей розвитку розумово відсталих дітей, їх врахування батьками у процесі сімейного виховання; особливостей фізичного, інтелектуального, морального, національного виховання цієї категорії дітей у сім’ї ; їх мовленнєвого розвитку ; адаптаційних та соціальних проблем, які виникають у процесі розвитку та виховання ; особливостей роботи сім’ї щодо розвитку та формування провідних видів діяльності у розумово відсталих дітей ; взаємодії школи та сім’ї у вихованні цієї категорії дітей та підготовки корекційних педагогів до роботи з їх батьками; специфіки використання інноваційних технологій корекційного навчання та виховання при роботі з розумово відсталими дітьми.

Ключові слова: розвиток розумово відсталих дітей, етіологія та патогенез розумової відсталості, типовий розвиток, сімейне виховання розумово відсталих дітей, параметри сімейного виховання, умови сімейного виховання.

Статистика кількість переглядів2717 кількість завантажень1590
Ще статті цього автора