index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №9 (2017)

Арнаутова Л.В. - Корекція заїкання у вітчизняній та зарубіжній практиці
Арнаутова Л.В. - Корекція заїкання у вітчизняній та зарубіжній практиці
Відомості про автора: Арнаутова Лариса, кандидат медичних наук, доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Одеса, Україна. У колі наукових інтересів: проблема медико-педагогічного підходу до роботи з дітьм...
Бевзюк М.С. - Особливості підготовки вчителя початкової школи до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі
Бевзюк М.С. - Особливості підготовки вчителя початкової школи до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі
Відомості про автора: Бевзюк Марина, аспірант кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Умань, Україна. У колі наукових інтересів: проблема підготовки майбутніх вчителів початкової школи до роботи з батьками в умова інклюзивної освіти. Статтю пр...
Бегас Л.Д. - Використання театралізації в процесі навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку із заїканням
Бегас Л.Д. - Використання театралізації в процесі навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку із заїканням
Відомості про автора: Бегас Людмила, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри корекційної педагогіки та психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції заїкання дітей старшого дошкільного віку...
Бєлова О.Б. - Дослідження стану агресії у молодших школярів з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення
Бєлова О.Б. - Дослідження стану агресії у молодших школярів з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення
Відомості про автора: Бєлова Олена Борисівна кандидат, педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик, Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. Стаття присвячена вивченню стану агресії у дітей з фонетико-фонематичним нед...
Бондар В.І., Золотоверх В.В. - Науково-експериментальна та лікарсько-педагогічна діяльність Володимирського А.В. у період становлення спеціальної освіти в Україні (1900-1936)
Бондар В.І., Золотоверх В.В. - Науково-експериментальна та лікарсько-педагогічна діяльність Володимирського А.В. у період становлення спеціальної освіти в Україні (1900-1936)
Відомості про авторів. Бондар Віталій – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України. Золотоверх Владлена – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник. Стаття присвячена науково-експериментальній і лікарсько-педагогічній діяльності вченого-дефектолога, д...
Вержиховська О.М. - Теоретичні основи підготовки дітей з розумовою відсталістю до навчання у школі
Вержиховська О.М. - Теоретичні основи підготовки дітей з розумовою відсталістю до навчання у школі
Відомості про автора: Вержиховська Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, ...
Галецька Ю.В. - До питання використання піктограм у корекційній роботі з розумово відсталими дошкільниками
Галецька Ю.В. - До питання використання піктограм у корекційній роботі з розумово відсталими дошкільниками
Відомості автора: Галецька Юлія Вячеславівна, кандидат педагогічних наук наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: особливості організації навча...
Глоба О.П. - Комплементарна реабілітологія: обмеження та можливості використання квантових технологій
Глоба О.П. - Комплементарна реабілітологія: обмеження та можливості використання квантових технологій
Відомості про автора: Глоба Олександр, доктор педагогічних наук, професор кафедри ортопедагогіки та реабілітології факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми діагностики та ко...
Голуб Н.М. - Науково-методичні аспекти організації пошуково-пізнавальних дій молодших школярів при корекції в них ЗНМ та порушень писемного мовлення
Голуб Н.М. - Науково-методичні аспекти організації пошуково-пізнавальних дій молодших школярів при корекції в них ЗНМ та порушень писемного мовлення
Відомості про автора: Голуб Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри здоров’я людини і корекційної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Харків, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми профілактичної та корекційної роботи з мол...
Дмітрієва О.І. - Умови забезпечення ефективності процесу формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху
Дмітрієва О.І. - Умови забезпечення ефективності процесу формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху
Відомості про автора: Дмітрієва Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми психолого-педагогічно...
Докучина Т.О. - Індивідуальний підхід до проведення дидактичних ігор з дітьми з особливими освітніми потребами
Докучина Т.О. - Індивідуальний підхід до проведення дидактичних ігор з дітьми з особливими освітніми потребами
Відомості про автора: Докучина Тетяна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: психолого-педагогічни...
Журавльова Л.С. - Порушення письма як одна з проблем шкільного навчання
Журавльова Л.С. - Порушення письма як одна з проблем шкільного навчання
Відомості про автора: Журавльова Лариса Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Мелітополь, Україна. У статті розглядається проблема по...
Залевска П. - Підготовка батьків дитини с генетичною хворобою і вродженою патологією. Значення пренатальної педагогіки в ранній допомозі і спеціальній педагогиці
Залевска П. - Підготовка батьків дитини с генетичною хворобою і вродженою патологією. Значення пренатальної педагогіки в ранній допомозі і спеціальній педагогиці
Відомості про автора: магістр Поліна Залевска, докторант Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської, Варшава, Польща. Спеціальний педагог, логопед, дитячий терапевт  у Реабілітаційному центрі для дітей та молоді у Варшаві, працює у Педагогічно-логопедичному закладі "Blue". У к...
Зелінська-Любченко К.О. - Роль електроенцефалографічних досліджень у діагностиці алалії
Зелінська-Любченко К.О. - Роль електроенцефалографічних досліджень у діагностиці алалії
Відомості автора: Зелінська-Любченко Катерина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна. У ході викладу матеріалів статті висвітлено проблему диференціальної діагностики алалії...
Золотарьова Т.В. - Методика стимулювання корекції порушень
Золотарьова Т.В. - Методика стимулювання корекції порушень
Відомості про автора: Золотарьова Тетяна Вікторівна, викладач кафедри корекційної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Суми, Україна. У колі наукових інтересів: синергетичний підхід до проблем корекційної педагогіки. У статті пропону...
Ільченко А.М. - Зміст і напрями освіти дітей з особливими потребами гуманістичної педагогіки М. Монтесорі
Ільченко А.М. - Зміст і напрями освіти дітей з особливими потребами гуманістичної педагогіки М. Монтесорі
Відомості про автора: Ільченко Алла, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії, історії та педагогіки Полтавської державної аграрної академії, Полтава, Україна. У колі наукових інтересів: спеціальна педагогіка і психологія: сучасні проблеми і перспективи, інноваційні технології навча...
Кобель І.Г. - Як духовность та релігійність можуть впливати на психічне здоров’я нечуючих людей: огляд зарубіжної літератури
Кобель І.Г. - Як духовность та релігійність можуть впливати на психічне здоров’я нечуючих людей: огляд зарубіжної літератури
Відомості про автора. Ігор Кобель, доктор Ph.D., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Українського католицького університету; керівник сектору супроводу студентів із особливими потребами в УКУ. У колі наукових інтересів: навчання глухих та слабочуючих осіб, р...
Константинів О.В. - Клуб вихідного дня як інноваційна форма організації виховного процесу у спеціальній школі-інтернат
Константинів О.В. - Клуб вихідного дня як інноваційна форма організації виховного процесу у спеціальній школі-інтернат
Відомості про автора: Константинів Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У колі наукових інтересів: професійно-трудове навчання і виховання дітей з інтелекту...
Котормус О. - Інтеграційна освіта у перцепції батьків
Котормус О. - Інтеграційна освіта у перцепції батьків
У представленій статті, котра поділена на умовні дві частини, автор розкриває на прикладі власних досліджень, як батьки сприймають ідею інтеграційного навчання. Досліджень, які показують ставлення батьків до реалізації ідеї інтеграційного навчання або ж описують їхні відчуття і погляди, пов&rsq...
Кравченко І.В. - Актуальні питання використання творчих ігрових прийомів у корекційно-логопедичній роботі з дошкольниками із загальним недорозвиненням мовлення
Кравченко І.В. - Актуальні питання використання творчих ігрових прийомів у корекційно-логопедичній роботі з дошкольниками із загальним недорозвиненням мовлення
Відомості автора: Ірина Кравченко, старший викладач кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна. У статті розглядається можливість використання авторських творчих ігрових прийомів у корекційно-логопедичній роботі зі старшими дошкільниками...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • В.А. Гладуш - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
 • Мацей Танаш - доктор габілітований, професор Академії Педагогіки ім. Марії Гжегожевської, м. Варшава, Польща.
 • М.І. Супрун - доктор педагогічних наук, професор кафедри психопедагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Редакційна колегія

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • О.П. Глоба, доктор педагогічних наук, професор;
 • Е. Кулєша, доктор педагогічних наук, професор;
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.М. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С.В. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.І. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • Шевцов А.Г., доктор педагогічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д.І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №4 від 04.04.2017 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 9, у 2 т./ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2017.

ISSN 2413-2578

ICV 2015: 50.73

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні питання спеціальної та інклюзивної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. У ньому висвітлюється особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами осіб з особливими освітніми потребами як в умовах дошкільних, шкільних та позашкільних спеціальних закладів, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць включено до переліку наукових фахових видань України і в міжнародну базу Index Copernicus.

Збірник наукових праць адресується спеціалістам в галузі спеціальної та інклюзивної освіти, докторантам та аспірантам, усім, хто цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку корекційної педагогіки та спеціальної психології.

ISSN 2413-2578

ICV 2015: 50.73

Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2017