index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Бєлова О.Б. - Дослідження стану агресії у молодших школярів з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення

23.05.2017

Відомості про автора: Бєлова Олена Борисівна кандидат, педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик, Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна.

Стаття присвячена вивченню стану агресії у дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення. Науково-теоретичний аналіз з проблеми навчання й виховання дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку засвідчує, що недорозвиток мовлення здатен негативно впливати на розвиток когнітивних процесів та емоційно-вольової сфери у даної категорії учнів. Не вирішені мовленнєві проблеми значно впливають на внутрішній стан дітей їх поведінку, викликають проблеми у взаєминах з батьками, вчителями, однолітками, створюють дискомфорт для них самих, обумовлюють труднощі у навчанні. У статті проаналізовано стан проблеми у вітчизняний та зарубіжній психолого-педагогічній літературі, з’ясовано актуальність у корекційній педагогіці та спеціальній психології. Визначено критерії оцінки (за видами та підвидами агресії) та рівні агресії у молодших школярів з порушеннями мовлення. Розроблений діагностичний алгоритм дозволяв вивчити стан агресії у дітей молодшого шкільного віку з ФФНМ у трьох сферах дослідження "Я-Особистість", "Я у сім’ї", "Я у соціумі". Також було досліджено особливості прояву агресії за видами та підвидами. У процесі діагностики  визначено рівні  агресії (за шкалою балів) та зіставлення їх з показниками учнів з різним рівнем мовленнєвого розвитку.

Ключові слова: агресія, агресивний стан, молодші школярі фонетико-фонематичними порушеннями.

Статистика кількість переглядів1218 кількість завантажень417
Ще статті цього автора