index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Чопік О.В. - Командний підхід до формування колективу учнів інклюзивного класу

26.11.2016

Chopic O. V. Team approach to the formation of pupils’ group of an inclusive class / O. V. Chopic // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 2.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 269-280

Стаття присвячена актуальній проблемі формування колективу інклюзивного класу, зокрема, здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з вадами психофізичного розвитку. Проаналізовано та узагальнено праці вчених, у яких висвітлено особливості роботи педагогів інклюзивних класів. Визначено, що класному керівникові доцільно провести роботу із здоровими школярами перед приходом нового учня у клас, звертати особливу увагу на пропедевтичний період навчання, включення дитини з вадами психофізичного розвитку у колективну діяльність, співпрацювати з батьками школярів і психологом. Досліджено вплив сімейного виховання, співпраці вчителя з батьками дітей з порушеннями психофізичного розвитку на становлення учнівських соціальних зв’язків. Подано форми психолого-педагогічної просвіти батьків. З’ясовано значення співпраці спеціалістів психологічної служби, зокрема, психолога і соціального педагога з вчителями, школярами та батьками учнів для формування позитивних стосунків школярів інклюзивного класу. Розглянуто завдання, напрямки, форми роботи психолога і соціального педагога. Визначено обов’язки асистента вчителя щодо формування колективу інклюзивного класу. Подано результати дослідження ставлення педагогів та батьків учнів інклюзивних класів до проблем спільного навчання здорових дітей і учнів з порушеннями опорно-рухового апарату. Досліджено, що педагоги та батьки учнів не повністю усвідомлюють вагомість психолого-педагогічного супроводу школярів інклюзивного класу. Розроблено методичне забезпечення для реалізації командного підходу до формування колективних стосунків учнів інклюзивного класу. Визначено завдання класного керівника інклюзивного класу, спрямовані на формування позитивних взаємин дітей та форми методичної роботи для розв’язання цих завдань. Проаналізовано форми роботи психолога, корекційного і соціального педагогів, асистента вчителя, вчителів- предметників, метою яких є налагодження міжособистісних стосунків учнів інклюзивного класу.

Ключові слова: діти з вадами психофізичного розвитку, командний підхід, формування колективу, інклюзивний клас.

Статистика кількість переглядів739 кількість завантажень0