index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №6 (2015)

Каньоса Н.Г. - Підготовка майбутніх педагогів початкової школи до роботи з дезадаптованими дітьми
Каньоса Н.Г. - Підготовка майбутніх педагогів початкової школи до роботи з дезадаптованими дітьми
N.G. Kanosa // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 2.- Kamyanets-Podilsky: Medob...
Коваленко В.Є. - Результати впровадження програми корекції порушень емоційного розвитку в учнів індивідуальної форми навчання з розумовою відсталістю
Коваленко В.Є. - Результати впровадження програми корекції порушень емоційного розвитку в учнів індивідуальної форми навчання з розумовою відсталістю
Kovalenko V.Е. The results of the implementation the program of correction of emotional development of mentally retarded younger pupils of individual learning form / V.Е. Kovalenko // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical D...
Коваль Н.І., Коган О.В. - Підготовка студентів до громадянського виховання школярів з особливостями психофізичного розвитку
Коваль Н.І., Коган О.В. - Підготовка студентів до громадянського виховання школярів з особливостями психофізичного розвитку
Koval N.I., Kohan O.V. Teaching students a civic education of students with special needs / Koval N. I., O. V. Kohan // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National U...
Ковальчук Г.П. - Гуманізація управління інноваційними процесами у системі шкільної освіти
Ковальчук Г.П. - Гуманізація управління інноваційними процесами у системі шкільної освіти
Kovalchuk H.P. Humanization of the management of innovative processes in the school system / H.P. Kovalchuk // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University...
Ковальчук І.І. - Співпраця батьків розумово відсталих дітей старшого дошкільного віку з дошкільним навчальним закладом
Ковальчук І.І. - Співпраця батьків розумово відсталих дітей старшого дошкільного віку з дошкільним навчальним закладом
Kovalchuk I.I. Cooperation of parents of mentally retarded preschool children with pre-school/ I.I. Kovalchuk // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National Universi...
Колишкін О.В. - Соціальна реабілітація як важлива галузь соціалізації осіб з обмеженими можливостями
Колишкін О.В. - Соціальна реабілітація як важлива галузь соціалізації осіб з обмеженими можливостями
Kolyshkin A.V. Social rehabilitation as an important branch of social integrationof individuals with disabilities / A.V. Kolyshkin // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohye...
Коломоєць Н.Т. - Каністерапія як допоміжний альтернативний засіб спілкування дітей із розладами аутистичного спектра
Коломоєць Н.Т. - Каністерапія як допоміжний альтернативний засіб спілкування дітей із розладами аутистичного спектра
Kolomoets N.T. Kanisterapiya as an accessory and alternative means of communication with children that have autism spectrum disorders / N.T. Kolomoets // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanet...
Kulesza E.M. - Ucze? ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej i gimnazum w latach 2000-2013 w polskim systemie o?wiaty
Kulesza E.M. - Ucze? ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej i gimnazum w latach 2000-2013 w polskim systemie o?wiaty
Kulesza E.M. Students with special educational needs in the elementary and secondary/gymnasium/ schools in period 2000-2013 in polish system of education / E.M. Kulesza // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov Un...
Лісова Л.І. - Характеристика поетапного формування навчальної діяльності в молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення у процесі розв’язування арифметичних задач
Лісова Л.І. - Характеристика поетапного формування навчальної діяльності в молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення у процесі розв’язування арифметичних задач
Lisova L.I. Characteristics of phased development of educational activity of children with severe speech disorders in the process of solving arithmetic problems / L.I. Lisova // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahoma...
Лопатіна Г.О. - Науково-методичний супровід впровадження інновацій у систему корекційної освіти регіону
Лопатіна Г.О. - Науково-методичний супровід впровадження інновацій у систему корекційної освіти регіону
Lopatina H.O. Scientific and methodological support innovation in Special Education in the region / H.O. Lopatina // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National Univ...
Ляшенко А.Н., Ляшенко А.А. - Основные направления работы школы по профилактике девиантного поведения у учащихся с нарушениями интеллекта
Ляшенко А.Н., Ляшенко А.А. - Основные направления работы школы по профилактике девиантного поведения у учащихся с нарушениями интеллекта
А.А. Lyashenko A.N., Lyashenko A.A. The main activities of deviant behavior of students with visual intelligence are made by school / Lyashenko A.N., Lyashenko A.A.// Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov Univers...
Макаренко І.В. - Сучасний зміст логопедичного супроводу розумово відсталих школярів в умовах інклюзивного навчання
Макаренко І.В. - Сучасний зміст логопедичного супроводу розумово відсталих школярів в умовах інклюзивного навчання
Makarenko I.V. Current content of the speech therapy support of the mentally retarded pupils in the system of the inclusive education / I.V. Makarenko // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanet...
Максименко Н.В. - Ознайомлення з основами безпеки життєдіяльності учнів молодших класів з порушеним інтелектом у корекційно-виховній роботі
Максименко Н.В. - Ознайомлення з основами безпеки життєдіяльності учнів молодших класів з порушеним інтелектом у корекційно-виховній роботі
Maksimenko N.V. Teaching of basics of life safety in correction - educational work with younger children’s with impaired intellect / N.V. Maksimenko // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamy...
Мілевська О.П. - Застосування структурного аналізу розуміння тексту у навчанні учнів із затримкою психічного розвитку
Мілевська О.П. - Застосування структурного аналізу розуміння тексту у навчанні учнів із затримкою психічного розвитку
Milevska O.P. Using the structural analysis of text comprehension in teaching pupils with mental retardation / O.P. Milevska // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko Na...
Омельченко М.С. - Дослідження основних показників підготовленості до школи дітей з порушенням інтелекту
Омельченко М.С. - Дослідження основних показників підготовленості до школи дітей з порушенням інтелекту
Omelchenko M.S. Investigation ofthe main indicatorsof readinessfor schoolchildrenwith intellectual disabilities / M.S. Omelchenko // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, KamyanetsPodilsky Ivan Ohyenk...
Опалюк О.М. - Особливості впровадження нетрадиційних технік образотворчого мистецтва в прикладні методики соціальної роботи
Опалюк О.М. - Особливості впровадження нетрадиційних технік образотворчого мистецтва в прикладні методики соціальної роботи
Оpaliuk О.М. Techniques of fine arts in applied methods of social work / О.М. Оpaliuk // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synj...
Панченко Т.Л. - Організація домашньої самостійної навчальної роботи учнів з інвалідністю в умовах інклюзії
Панченко Т.Л. - Організація домашньої самостійної навчальної роботи учнів з інвалідністю в умовах інклюзії
Panchenko T. L. Home organization independent study students with disabilities in terms of inclusion / T. L. Panchenko // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National...
Парфьонова Г.І. - Теоретико-методичні основи формування усного зв’язного мовлення у дітей із моторною алалією
Парфьонова Г.І. - Теоретико-методичні основи формування усного зв’язного мовлення у дітей із моторною алалією
Parfyonova G.I. Theoretical and methodological basis for the formation of oral coherent speech of children with motor alalia / G.I. Parfyonova // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podils...
Присакар В.В. - Управління процесом національного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
Присакар В.В. - Управління процесом національного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
Prysakar V.V. Аdministration of the process of national education in high educational establishments / V.V. Prysakar // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National U...
Рибкіна Т.О. - Форми позакласної роботи з дітьми, які мають обмежені можливості здоров’я
Рибкіна Т.О. - Форми позакласної роботи з дітьми, які мають обмежені можливості здоров’я
Rybkina T.O. Forms of out-of-school activities for the children with physical disabilities / T.O. Rybkina // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University /...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • В.А. Гладуш доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
 • Марек Палюх доктор габілітований гуманітарних наук Жешувський університет м. Жешув, Польща.
 • М.І. Супрун доктор педагогічних наук, професор кафедри психопедагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
 • П.С. Атаманчук доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Редакційна колегія

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • О.П. Глоба, доктор педагогічних наук, професор;
 • Е. Кулєша, доктор педагогічних наук, професор;
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.М. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С.В. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.І. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д.І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 9 від 24 вересня 2015 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 6, у 2 т./ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2015. – T.1. - 328 с.

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 6, у 2 т./ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2015. – T.2. - 330 с.

ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні питання корекційної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами осіб з порушеннями психофізичного розвитку як в умовах дошкільних, шкільних та позашкільних спеціальних закладів, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць адресується спеціалістам в галузі корекційної освіти, докторантам та аспірантам, усім, хто цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку корекційної педагогіки та спеціальної психології. 

ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63

Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 16428-4900Р від 13.03.2010 р.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2015