index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Чопік О.В. - Роль інтерактивних методів у формуванні колективу інклюзивного класу

25.11.2016

Відомості про автора: Олена Чопік, кандидат педагогічних наук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна.

Стаття присвячена актуальній проблемі формування колективу інклюзивного класу, зокрема, питанню використання педагогами інтерактивних методів у навчально-виховному процесі. Проаналізовано та узагальнено праці вчених, у яких висвітлено роль інтерактивних методів навчання і виховання, їх вплив на формування дружніх стосунків, сприятливого соціально-психологічного клімату інклюзивного класу, на вироблення в учнів власних цінностей, на розвиток світогляду. Вивчено ставлення педагогів до використання інтерактивних методів та технологій у навчально-виховному процесі. З’ясовано, чи використовують педагоги інтерактивні методи та технології навчання і виховання у своїй діяльності. Визначено, які конкретно інтерактивні методи та технології навчання і виховання використовують педагоги інклюзивних класів. Вивчено, з якою метою вчителі використовують у своїй роботі інтерактивні методи і технології. Розглянуто зміст методів і технологій, їх методику, які можна застосовувати на різних уроках та протягом проведення виховних заходів у початковій школі. Показано, що з метою вирішення гострих суперечливих питань із залученням всіх учнів до вирішення проблеми варто використовувати метод «Коло ідей». Визначено, що для розвитку навичок спілкування, вдосконалення вміння дискутувати у малій групі, можна використовувати метод «Акваріум». Доведено, що ефективним способом залучення дитини з особливими потребами до колективного обговорення проблеми є використання методу «Мікрофон». З’ясовано, що застосування у навчально-виховному процесі методу «Незакінчене речення» дозволяє удосконалити вміння вільно висловлювати свої думки, навички говорити переконливо. Визначено, що з метою вдосконалення вміння учнів дискутувати можна використати метод «Прес». Обґрунтовано, що з метою демонстрації різноманітності поглядів на одну проблему доцільно використовувати технологію «Обери позицію». Проаналізовано, що для колективного обговорення одного питання застосовується метод мозкового штурму. Перспективним напрямком дослідження є подальше вивчення впливу інтерактивних методів та технологій на формування позитивних взаємин учнів середніх та старших класів, дослідження інших умов становлення і розвитку колективних стосунків в інклюзивних класах.

Ключові слова: інтерактивні методи і технології, діти з вадами психофізичного розвитку, формування колективу, інклюзивний клас.

Статистика кількість переглядів1409 кількість завантажень1872