index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Константинів О.В. - Передумови розробки психолого-педагогічного і методичного забезпечення процесу професійно-трудового навчання розумово відсталих учнів

24.11.2016

Відомості про автора: Оксана Константинів, кандидат педагогічних наук Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Відповідно до потреб соціально-економічного і культурологічного розвитку держави діяльність науковців і практиків спрямовувалася на пошук педагогічних шляхів і засобів встановлення тісного зв’язку допоміжної школи з життям. Проблему відірваності шкільного навчання від життя та недостатньої підготовки розумово відсталих дітей і підлітків до подальшої трудової діяльності активно обговорювали на конференціях, семінарах, педагогічних читаннях та на сторінках дефектологічних періодичних видань. Першочерговим за цих умов були питання, які потребували подальшого розв’язання: вдосконалення змісту та організаційних форм професійно-трудового навчання; обґрунтування теорії і методики трудової підготовки та вивчення особливостей трудової діяльностей розумово відсталих учнів. Зміни цілей спеціальної освіти, реформування допоміжної школи, посилення уваги до професійно-трудового навчання як засобу підготовки розумово відсталих учнів до самостійного життя і трудової діяльності зумовили необхідність розробки нових навчальних планів, програм, посібників, підручників, методичних рекомендацій з професійно-трудового навчання. Вагомим чинником для удосконалення системи професійно-трудового навчання розумово відсталих учнів та розробки наукового і навчально-методичного супроводу їхньої трудової підготовки стали урядові постанови та накази, які розглядалися як основна форма виховання учнівської молоді. Цими документами органи народної освіти України зобов’язувалися невідкладно розпочати розробку перспективних планів розширення мережі спеціальних шкіл-інтернатів, перегляд положення про спеціальні школи, розробку його нового проекту, підготовку перспективного плану, видання та перевидання наукової, навчальної, методичної літератури з цих питань, створення авторських колективів з розробки навчальних підручників.

Ключові слова: професійно-трудове навчання, розумово відсталі учні, зміст навчання, навчальні програми, навчальні плани.

Статистика кількість переглядів795 кількість завантажень460
Ще статті цього автора