index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №7 (2016)

Єжова Т.Є. - Освітня інтеграція дітей з порушеннями психофізичного розвитку як засіб реалізації їх права на освіту: педагогічні пошуки 20-30-х років ХХ ст.
Єжова Т.Є. - Освітня інтеграція дітей з порушеннями психофізичного розвитку як засіб реалізації їх права на освіту: педагогічні пошуки 20-30-х років ХХ ст.
Відомості про автора: Тетяна Єжова, кандидат педагогічних наук, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ, Україна. В статті розглянуто освітню інтеграцію дітей з порушеннями психофізичного розвитку як засіб  реалізації їх права на освіту та визначено її історико-педагог...
Єфименко М.М. - Корекція кистьових функцій у дітей з порушеннями психофізичного розвитку
Єфименко М.М. - Корекція кистьових функцій у дітей з порушеннями психофізичного розвитку
Відомості про автора: Микола Єфименко, доктор педагогічних наук, професор кафедри ортопедагогіки та реабілітології Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна. У статті на основі аналізу робіт відомих фахівців зро...
Журавльова Л.С. - До проблеми корекції мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією
Журавльова Л.С. - До проблеми корекції мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією
Відомості про автора: Журавльова Лариса, кандидат педагогічних наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького, Мелітополь, Україна. У статті розглядається проблема корекції мовленнєвого розвитку учнів молодшого шкільного віку з порушенням писемного мов...
Заплатинська А.Б., Каліна В.Л. - Система баламетрики у корекційно-розвивальній роботі з дітьми із порушеннями психофізичного розвитку та труднощами у навчанні
Заплатинська А.Б., Каліна В.Л. - Система баламетрики у корекційно-розвивальній роботі з дітьми із порушеннями психофізичного розвитку та труднощами у навчанні
Відомості про авторів: Заплатинська Анна, старший викладач Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. Каліна Вікторія, студентка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. В статті розкривається система баламетрики, як засоб...
Зелінська-Любченко К.О. - Розвиток мовленнєвої діяльності у дошкільників в умовах онто- та дизонтогенезу
Зелінська-Любченко К.О. - Розвиток мовленнєвої діяльності у дошкільників в умовах онто- та дизонтогенезу
Відомості про автора: Зелінська-Любченко Катерина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна. У статті висвітлено проблему мовленнєвої діяльності дітей із порушеннями мовлення, ...
Золотарьова Т.В. - Методика стимулювання розвитку в молодших школярів уміння використовувати правила створення композиції в процесі тематичного малювання
Золотарьова Т.В. - Методика стимулювання розвитку в молодших школярів уміння використовувати правила створення композиції в процесі тематичного малювання
Відомості про автора: Тетяна Золотарьова, викладач кафедри корекційної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Суми, Україна. У статті пропонується методика стимулювання розвитку в молодших школярів уміння використовувати правила створення компози...
Ільїна Н.В. - Використання конотативних значень слів у комунікативно-мовленнєвій діяльності дітей дошкільного віку
Ільїна Н.В. - Використання конотативних значень слів у комунікативно-мовленнєвій діяльності дітей дошкільного віку
Відомості про автора: Наталія Ільїна, кандидат педагогічних наук, доцент Херсонського державного університету, Херсон, Україна. Стаття присвячена дослідженню особливостей використання конотативних значень слів у комунікативно-мовленнєвій діяльності дітей дошкільного віку. Коротко розкрито основні т...
Картава Ю.А. - Проблеми практики організації музичного виховання дошкільників зі зниженим зором
Картава Ю.А. - Проблеми практики організації музичного виховання дошкільників зі зниженим зором
Відомості про автора: Юлія Картава, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У статті висвітлений аналіз практики організації музичного виховання в спеціальних дошкільних навчальних закладах для дітей ...
Керик О.Є. - Особливості особистісного та соціального розвитку дітей із загальним недорозвиненням мовлення
Керик О.Є. - Особливості особистісного та соціального розвитку дітей із загальним недорозвиненням мовлення
Відомості про автора: Керик Оксана Євгенівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Дрогобич, Україна. У статті проаналізовано різні підходи до поняття загального недорозвинення...
Кисличенко В.А. - Логопедичний супровід сім’ї в умовах груп корекції мовлення
Кисличенко В.А. - Логопедичний супровід сім’ї в умовах груп корекції мовлення
Відомості про автора: Кисличенко Вікторія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв, Україна. В статті розглядаються питання реалізації програми логопедичного супроводу сімей дітей-логопатів дошкільн...
Кібальна К.О. - Особливості діагностики міжособистісних відносин у сім'ях, які виховують дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Кібальна К.О. - Особливості діагностики міжособистісних відносин у сім'ях, які виховують дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Відомості про автора: Катерина Кібальна, викладач Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ, Україна. У статті розкрито теоретичні та методологічні підходи до побудови експериментального дослідження міжособистісних відносин у сім’ях, які виховують дітей старшого дошкільного віку із...
Коваленко В.Є. - До проблеми діагностування емоційної регуляції розумово відсталих молодших школярів
Коваленко В.Є. - До проблеми діагностування емоційної регуляції розумово відсталих молодших школярів
Відомості про автора: Вікторія Коваленко, кандидат психологічних наук, доцент Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ,,Відкритий міжнародний університет розвитку людини ,,Україна”, Миколаїв, Україна. У статті розглядається проблема діагностування ситуативної емоційної регул...
Ковальчук І.І. - Порівняльна характеристика інтелектуальної діяльності нормально розвинених і розумово відсталих дітей старшого дошкільного віку
Ковальчук І.І. - Порівняльна характеристика інтелектуальної діяльності нормально розвинених і розумово відсталих дітей старшого дошкільного віку
Відомості про автора: Ірина Ковальчук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У статті висвітлено особливості дослідження інтелектуальної діяльності старших дошкільників із розумовою відсталістюта з нормальним розвитком. Основ...
Кононова М.М., Степаниця Д.Ю. - Об’єктивація психологічних захистів у підлітків із заїканням у форматі активного соціально-психологічного пізнання
Кононова М.М., Степаниця Д.Ю. - Об’єктивація психологічних захистів у підлітків із заїканням у форматі активного соціально-психологічного пізнання
Відомості про авторів: Кононова Марина, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Україна, м. Полтава. Степаниця Дарія, бакалавр спеціальності 6.010105 – «Корекційна освіта&...
Константинів О.В. - Передумови розробки психолого-педагогічного і методичного забезпечення процесу професійно-трудового навчання розумово відсталих учнів
Константинів О.В. - Передумови розробки психолого-педагогічного і методичного забезпечення процесу професійно-трудового навчання розумово відсталих учнів
Відомості про автора: Оксана Константинів, кандидат педагогічних наук Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Відповідно до потреб соціально-економічного і культурологічного розвитку держави діяльність науковців і практиків спрямовувалася на пошук педагогічних ш...
Косевская Б. - Высшее учебное заведение как место приобретения педагогом компетенций и профессиональных квалификаций на примере Академии специальной педагогики им. Марии Гжегожевской
Косевская Б. - Высшее учебное заведение как место приобретения педагогом компетенций и профессиональных квалификаций на примере Академии специальной педагогики им. Марии Гжегожевской
Відомості про автора: Бернадетта Косевская, магистр специальной педагогики, Академия специальной педагогики им. Марии Гжегожевской, Варшава. Польша. Представлений матеріал вписується в рамки пошуків бажаного зразка вчителя для дітей з особливими освітніми потребами. Автор розглядає сферу компетенці...
Кулеша Э.М., Курацки К. - Эффективность сказкотерапии в обуздании страхов детьми в возрасте шести лет
Кулеша Э.М., Курацки К. - Эффективность сказкотерапии в обуздании страхов детьми в возрасте шести лет
Відомості про автора: Ева Марія Кулеша, доктор педагогіки, професор Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської, завідувач кафедри корекційної освіти, м. Варшава, Польща. Каміл Курачкі, асистент кафедри корекційної освіти Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської, м. Варша...
Левицький В.Е. - До питання про методику організації і проведення уроків ручної праці з учнями з порушеним інтелектом
Левицький В.Е. - До питання про методику організації і проведення уроків ручної праці з учнями з порушеним інтелектом
Відомості про автора: Левицький Вадим Едуардович, кандидат педагогічних наук, доцент Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка. М. Кам’янець-Подільський, Україна. Стаття містить результати теоретико-практичного розгляду питань з  методики організації і п...
Лонтковський Ю.А. - Диференційоване нейрохірургічне лікування локальної спастичності нижніх кінцівок у хворих з органічними ураженнями центральної нервової системи
Лонтковський Ю.А. - Диференційоване нейрохірургічне лікування локальної спастичності нижніх кінцівок у хворих з органічними ураженнями центральної нервової системи
Відомості про автора: Лонтковський Юрій Анатолійович, лікар-нейрохірург Кам’янець-Подільської міської лікарні №1, м.Кам’янець- Подільський, Україна. Пропонована розвідка описує диференційоване нейрохірургічне лікування локальної спастичності нижніх кінцівок у хворих з органічними уражен...
Лопатинська Н.А. - Трансдисциплінарний підхід до вивчення системних порушень мовлення
Лопатинська Н.А. - Трансдисциплінарний підхід до вивчення системних порушень мовлення
Відомості про автора: Лопатинська Наталія, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри корекційної педагогіки та психології комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Запоріжжя, Україна. У статті розгляд...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • В.А. Гладуш - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
 • Марек Палюх - доктор габілітований гуманітарних наук, Жешувський університет м. Жешув, Польща.
 • М.І. Супрун доктор педагогічних наук, професор кафедри психопедагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
 • В.М. Лабунець доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Редакційна колегія:

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • О.П. Глоба, доктор педагогічних наук, професор;
 • Е. Кулєша, доктор педагогічних наук, професор;
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.М. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С.В. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.І. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • А.Г. Шевцов, доктор педагогічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д.І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 3 від 31 березня 2016 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. – T.1. - 452 с.

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. – T.2. - 486 с.

ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні питання корекційної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами осіб з порушеннями психофізичного розвитку як в умовах дошкільних, шкільних та позашкільних спеціальних закладів, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць включено до переліку наукових фахових видань України і в міжнародну базу Index Copernicus.

Збірник наукових праць адресується спеціалістам в галузі корекційної освіти, докторантам та аспірантам, усім, хто цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку корекційної педагогіки та спеціальної психології. 

ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63

Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2016