index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Гаврилова Н.С., Платаш Л.Б. - Методика формування артикуляційної моторики у дітей зі стертою формою дизартрії (індивідуально-зорієнтований підхід)

15.03.2023

Відомості про автора: Гаврилова Наталія Степанівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.;  Платаш Лариса Броніславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

У статті розглянуто проблему, розмежування типів порушення артикуляційної моторики при стертій формі дизартрії та охарактеризовано методику їх подолання. На підставі науковотеоретичного аналізу визначено диференційовані відмінності між поняттями “дизартрія” та “стерта форма дизартрії”, охарактеризовано основні підходи щодо вивчення цього порушення мовлення, класифікації, діагностичну спрямованість при його вивченні та напрямки проведення логопедичної роботи. За результатами проведеного констатувального експерименту сформовано індивідуальні профілі, що включили особливості розвитку фонетичного боку мовлення та артикуляційної моторики у дітей зі стертою формою дизартрії з активно-руховим та руховим-регуляційним типом порушення. Визначено, що запропонований підхід дозволить формувати індивідуальні програми формування артикуляційної моторики у дітей зі стертою формою дизартрії.

Ключові слова: стерта форма дизартрії, активно-руховий тип порушення артикуляційної моторики, руховий-регуляційний тип
порушення артикуляційної моторики, індивідуальні програми формування артикуляційної моторики.

Статистика кількість переглядів125 кількість завантажень119
Ще статті цього автора