index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №11 (2018)

Бєлова О.Б. - Особливості розвитку уваги у дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення
Бєлова О.Б. - Особливості розвитку уваги у дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення
Відомості про автора: Бєлова Олена Борисівна кандидат, педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик, Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. Стаття висвітлює науково-теоретичний аналіз у вітчизняний та зарубіжній псих...
Березка С.В. - Модель психокорекції поведінкових розладів дітей дошкільного віку з порушенням інтелекту
Березка С.В. - Модель психокорекції поведінкових розладів дітей дошкільного віку з порушенням інтелекту
Відомості про автора: Березка Софія Вікторівна, асистент кафедри практичної психології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Слов’янськ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема діагностики та психокорекції поведінкових розладів дітей дошкільного віку з порушенн...
Бистрова Ю.О., Коваленко В.Є. - Тренінг як засіб підвищення професійної компетентності педагогів у сфері інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами
Бистрова Ю.О., Коваленко В.Є. - Тренінг як засіб підвищення професійної компетентності педагогів у сфері інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами
Відомості про автора: Бистрова Юлія, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету, Херсон, Україна. У колі наукових інтересів: організація корекційно-педагогічної діяльності педагога в умовах освітньої інклюзії; проблема професійно-трудо...
Боряк О.В. - Система діагностики, формування та корекції мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку
Боряк О.В. - Система діагностики, формування та корекції мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку
Відомості про автора: Боряк Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Суми, Україна. У колі наукових інтересів: проблема діагностики, формування та корекції мовленнєвої діяльності у діте...
Вержиховська О.М. - Особливості використання невербальних засобів спілкування при роботі з молодшими школярами з порушеннями інтелектуального розвитку
Вержиховська О.М. - Особливості використання невербальних засобів спілкування при роботі з молодшими школярами з порушеннями інтелектуального розвитку
Відомості про автора: Вержиховська Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,м...
Гаврилова Н.С. - Методика корекції порушення артикуляційної моторики рухового обмежуючого типу
Гаврилова Н.С. - Методика корекції порушення артикуляційної моторики рухового обмежуючого типу
Відомості про автора: Гаврилова Наталія Степанівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Гаврилова Н.С. Типи порушень&nbs...
Галецька Ю.В. - Дослідження лексичної сторони мовлення з використанням піктограм у дошкільників з порушеннями розумового розвитку
Галецька Ю.В. - Дослідження лексичної сторони мовлення з використанням піктограм у дошкільників з порушеннями розумового розвитку
Відомості про автора: Галецька Юлія, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: особливості організації навчально-виховної ...
Голуб А.В. - Методологія, організація та зміст програмно-методичного комплексу формування та корекції порушення усного мовлення дітей при дизартріях старшого дошкільного віку
Голуб А.В. - Методологія, організація та зміст програмно-методичного комплексу формування та корекції порушення усного мовлення дітей при дизартріях старшого дошкільного віку
Відомості про автора: Голуб Алла – логопед Ніжинської дитячої поліклініки; аспірантка кафедри логопедії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Голуб А.В. Узагальнені результати впровадження інноваційного підходу до корекції усного мовлення дітей старшого дошкільного ...
Дем’яненко Б.Т., Слишко М.А., Мухіна Ю.Ю. - Клініко-психологічні особливості та психологічна корекція емоційних та поведінкових порушень у підлітків з акцентуаціями характеру
Дем’яненко Б.Т., Слишко М.А., Мухіна Ю.Ю. - Клініко-психологічні особливості та психологічна корекція емоційних та поведінкових порушень у підлітків з акцентуаціями характеру
Відомості про авторів: Дем’яненко Борис, кандидат медичних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини Факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: інтегральна психотерапія...
Дмітрієва О.І., Докучина Т.О. - Розвиток комунікативної компетентності корекційних педагогів засобами тренінгу командної взаємодії
Дмітрієва О.І., Докучина Т.О. - Розвиток комунікативної компетентності корекційних педагогів засобами тренінгу командної взаємодії
Відомості про автора: Дмітрієва Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: правова освіта школярів з пору...
Журавльова Л.С. - Аналіз нормативно-правового забезпечення щодо здійснення логопедичної діяльності в умовах початкової школи
Журавльова Л.С. - Аналіз нормативно-правового забезпечення щодо здійснення логопедичної діяльності в умовах початкової школи
Відомості про автора : Журавльова Лариса, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Мелітополь, Україна, Журавльова Л.С. Сучасні підходи до ви...
Захарченко М.Р., Паламар О.М. - Дослідження актуального рівня сформованості моральної поведінки у дітей зі зниженим зором
Захарченко М.Р., Паламар О.М. - Дослідження актуального рівня сформованості моральної поведінки у дітей зі зниженим зором
  Відомості про автора: Захарченко Марія, магістрант кафедри тифлопедагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема морального виховання, роль художньої літератури у формуванні моральної поведінки моло...
Кобель І.Г., Dickinson J. - Моделі інклюзії для глухих: погляд із США
Кобель І.Г., Dickinson J. - Моделі інклюзії для глухих: погляд із США
Відомості про автора: Кобель Ігор Григорович, доктор Ph.D., канд.пед.наук,  доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Українського католицького університету, Львів, Україна. Дженніфер Дікінсон, Ph.D. в антропології, доцент кафедри антропології, Директор центру з навчання і учіння Вермон...
Кравченко І.В. - Історія вивчення можливостей використання комп?ютерних ігор у логопедичній роботі з дітьми
Кравченко І.В. - Історія вивчення можливостей використання комп?ютерних ігор у логопедичній роботі з дітьми
Відомості про автора: Кравченко Ірина, старший викладач кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна, У статті представлені погляди на комп?ютерну гру як соціокультурний феномен, носій певних суспільних цінностей, фактор підвище...
Левицький В.Е. - До питання про психолого-педагогічну підготовку із соціалізації вихованців закладів інтернатного типу підліткового віку
Левицький В.Е. - До питання про психолого-педагогічну підготовку із соціалізації вихованців закладів інтернатного типу підліткового віку
Відомості про автора: Левицький Вадим Едуардович – кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського Національного університету  імені Івана Огієнка (Україна). У колі ...
Лисенкова І.П. - Застосування інноваційних психологічних методів у роботі з дітьми з когнітивними порушеннями
Лисенкова І.П. - Застосування інноваційних психологічних методів у роботі з дітьми з когнітивними порушеннями
Відомості про автора: Лисенкова Ірина Петрівна, кандидат педагогічних наук, професор б.в.з., завідувач кафедри психології та спеціальної освіти Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна...
Лісова Л.І. - Особливості труднощів переказу тексту арифметичної задачі молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення
Лісова Л.І. - Особливості труднощів переказу тексту арифметичної задачі молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення
Відомості про автора. Лісова Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. Lisova L. Specification of ...
Лопатинська Н.А. - Історія становлення та розвитку нейрологопедичних досліджень: клінічний аспект
Лопатинська Н.А. - Історія становлення та розвитку нейрологопедичних досліджень: клінічний аспект
Відомості про автора: Лопатинська Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Запоріжжя, Україна. У колі наукових інтересів: нейроонтоге...
Луцько К.В. - Розвиток довербального мислення у дитини з особливими освітніми потребами, його корекційний потенціал та можливості практичної реалізації
Луцько К.В. - Розвиток довербального мислення у дитини з особливими освітніми потребами, його корекційний потенціал та можливості практичної реалізації
Відомості про автора: Луцько Катерина, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ, Україна. Луцько К. В. Розвиток акустичної склад...
Мартинчук О.В. - Дослідження мотиваційних орієнтацій майбутніх спеціальних педагогів як детермінант успішної діяльності в інклюзивному середовищі
Мартинчук О.В. - Дослідження мотиваційних орієнтацій майбутніх спеціальних педагогів як детермінант успішної діяльності в інклюзивному середовищі
  Відомості про автора: Мартинчук Олена Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна. У колі наукових і професійних інтересів: інклюзивна осві...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • М.І. Супрун - доктор педагогічних наук, професор кафедри психопедагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова;
 • Є.М. Кулеша - доктор габілітований, Академія Спеціальної Педагогіки ім. Марії Гжегожевскої, Варшава, Республіка Польща;
 • В.М. Лабунець - доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Редакційна колегія

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • О.П. Глоба, доктор педагогічних наук, професор;
 • Е. Кулєша, доктор педагогічних наук, професор;
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.М. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С.В. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.І. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • Шевцов А.Г., доктор педагогічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д.І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №6 від 26 червня 2018 року)

А-43 Актуальні питання  корекційної освіти (педагогічні науки):  збірник наукових праць: вип. 11/ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2018. – 322 с.

ISSN 2413-2578

ICV 2016: 53.06

У збірнику наукових праць висвітлюються питання спеціальної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами осіб з особливими освітніми потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць включено до переліку наукових фахових видань України і в міжнародну базу Index Copernicus.

Адресується спеціалістам в галузі спеціальної освіти, докторантам та аспірантам, усім, хто цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку корекційної педагогіки та спеціальної психології.

ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63

Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2017