index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Гаврилова Н.С. - Методика корекції порушення артикуляційної моторики рухового обмежуючого типу

06.09.2018

Відомості про автора: Гаврилова Наталія Степанівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Гаврилова Н.С. Типи порушень  артикуляційної моторики та особливості їх корекції. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 8 / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Камянець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2016 – Т. 1 – С. 54-64. Гаврилова Н.С. Анатомо-фізіологічні особливості периферійних органів мовлення. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) Збірник наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О.В.Гаврилова. – Вип. ІV – Камянець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2014. – С. 30-48. Гаврилова Н.С. Система корекції порушень фонетичного боку мовлення. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.  Драгоманова, 2014. – №27 – С. 37-44.

У статті подано характеристику рухового обмежуючого типу порушення артикуляційної моторики, розглянуто причини його виникнення. А також охарактеризовано в загальному методику корекції цього типу порушення. Наведено приклад формування таких артикуляційних позицій як “лопата” та “гірка вверху”, необхідність для утворення яких виникають при наявності короткої під’язикової вуздечки. Подано приклад формування артикуляційних позицій “голодний вовк” і “парканчик” при наявності у дітей прогенії та прогнатії. 

Ключові слова: обмежуючо-руховий тип порушення артикуляційної моторики, порушення будови органів артикуляції, методика корекції.

Статистика кількість переглядів2032 кількість завантажень1349
Ще статті цього автора