index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №16 том 2 (2020)

Апанасевіч М.К. - Педагогічна діагностика стану зорового сприйняття у дітей з порушеннями зору дошкільного віку на компетентнісної основі
Апанасевіч М.К. - Педагогічна діагностика стану зорового сприйняття у дітей з порушеннями зору дошкільного віку на компетентнісної основі
Сведения об авторе: Апанасевич Мария, преподаватель-стажер кафедры коррекционно-развивающих технологий Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, Минск, Республика Беларусь. В кругу научных интересов: проблема создания программы педагогической диагностики состоян...
Ачкевич С.А. - Використання засобів народної педагогіки в корекційній роботі з дітьми, що мають порушення опорно-рухового апарату
Ачкевич С.А. - Використання засобів народної педагогіки в корекційній роботі з дітьми, що мають порушення опорно-рухового апарату
Відомості про автора: Ачкевич Світлана Анатоліївна, аспірантка Київського національного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема порушення комунікативних здібностей у дітей із ДЦП та її корекція засобами народної педагогіки. У статті схарактеризовано п...
Байєр О.О. - Огляд зарубіжної літератури з питання дискримінації людей з інвалідністю
Байєр О.О. - Огляд зарубіжної літератури з питання дискримінації людей з інвалідністю
Відомості про автора: Байєр Оксана, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна. У колі наукових інтересів ‒ якісні методи дослідження, ресурси опанування наслідків соціальниx утисків і ...
Бугера Ю.Ю., Дідик Н.М. - Арттерапевтичні методи у роботі корекційного педагога
Бугера Ю.Ю., Дідик Н.М. - Арттерапевтичні методи у роботі корекційного педагога
Відомості про автора: Бугера Юлія, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема психолінгвістики, ...
Валько Т.І. - Уявлення про сімейні стосунки як умова створення своєї власної сім’ї особами з інтелектуальними порушеннями
Валько Т.І. - Уявлення про сімейні стосунки як умова створення своєї власної сім’ї особами з інтелектуальними порушеннями
Відомості про автора: Валько Тетяна Ігорівна, аспірантка кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів проблема формування уявлень про сім’ю підлітків з інтелектуальними порушенн...
Вержиховська О.М., Рудзевич І.Л. - Корекція порушень структури особистості підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку
Вержиховська О.М., Рудзевич І.Л. - Корекція порушень структури особистості підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку
Відомості про автора: Вержиховська Олена, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових нтересів: проблема розвитку, н...
Гаврилов О., Лісовська Т., Синьов В. - Неперервна освіта підлітків і молоді з виразними порушеннями інтелектуального розвитку: досвід Республіки Білорусь та України
Гаврилов О., Лісовська Т., Синьов В. - Неперервна освіта підлітків і молоді з виразними порушеннями інтелектуального розвитку: досвід Республіки Білорусь та України
Відомості про авторів. Гаврилов Олексій, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. У колі наукових інтересів спеціальна методика формування математичних знань, умінь і навичо...
Гіренко Н.А. - Вивчення стану працездатності учнів з особливими потребами на уроках соціально-побутового орієнтування
Гіренко Н.А. - Вивчення стану працездатності учнів з особливими потребами на уроках соціально-побутового орієнтування
Відомості про автора: Гіренко Ніна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти Донбаського державного педагогічного університету, м .Слов′янськ, Україна. У колі наукових інтересів: сенсомоторний розвиток учнів спеціальної школи на уроках трудового навчанн...
Дмітрієва О.І. - Дослідження проблеми ставлення педагогів до взаємодії з батьками учнів з особливими освітніми потребами
Дмітрієва О.І. - Дослідження проблеми ставлення педагогів до взаємодії з батьками учнів з особливими освітніми потребами
Відомості про автора: Дмітрієва Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: правова освіта школярів з порушеннями слу...
Косовська А.О. - Теоретичні аспекти системи командної взаємодії фахівців у навчанні дітей з особливими освітніми потребами
Косовська А.О. - Теоретичні аспекти системи командної взаємодії фахівців у навчанні дітей з особливими освітніми потребами
Відомості про автора: Косовська Аліна, аспірант кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільськогонаціонального університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. Уколі наукових інтересів: проблема командної взаємодії фахівців у навчанні дітей з особливими осв...
Круглик О.П. - Формування міжособистісних стосунків у дітей з порушеннями слуху в пізнавальній діяльності
Круглик О.П. - Формування міжособистісних стосунків у дітей з порушеннями слуху в пізнавальній діяльності
Відомості про автора: Круглик Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д. Ярмаченка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: психолого-педагогічні умови діагностики та розвитку міжо...
Левицький В.Е. - Особливості використання дидактичних ігор на уроках читання у молодших класах з метою активізації пізнавальних інтересів дітей з порушеннями розумового розвитку
Левицький В.Е. - Особливості використання дидактичних ігор на уроках читання у молодших класах з метою активізації пізнавальних інтересів дітей з порушеннями розумового розвитку
Відомості про автора: Левицький Вадим, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів: питання спеціал...
Лемех Е.А. - Педагогическая диагностика сформированности игры у воспитанников с тяжелыми множественными нарушениями
Лемех Е.А. - Педагогическая диагностика сформированности игры у воспитанников с тяжелыми множественными нарушениями
Сведения об авторе: Лемех Елена, кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной педагогики Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка (Минск), Республика Беларусь. Сфера научных интересов: инклюзивное образование; псих...
Лещій Н.П. - Аналіз сучасних наукових доробок корекційної педагогіки щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку
Лещій Н.П. - Аналіз сучасних наукових доробок корекційної педагогіки щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку
Відомості про автора: Лещій Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Україна. У колі наукових інтересів: проблема фізкультурно-оздоровчої роб...
Мартинюк Т.А. - Прикладне та концептуальне розуміння анімації в процесі соціальної інтеграції молоді з інвалідністю
Мартинюк Т.А. - Прикладне та концептуальне розуміння анімації в процесі соціальної інтеграції молоді з інвалідністю
Відомості про автора: Мартинюк Тетяна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Уколі наукових інтересів: проблема соціальної інтеграції молоді з інвалідністю, застосування засобів соціо...
Маруда О.Г. - Принципи організації допомоги дорослим із інтелектуальними порушеннями в Данії
Маруда О.Г. - Принципи організації допомоги дорослим із інтелектуальними порушеннями в Данії
Відомості про автора: Маруда Ольга, аспірант кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема надання корекційнопедагогічної допомоги дорослим з інтелек...
Никоненко Н.В., Федіско А.В. - Програма формування базових соціальних компетентностей у молодших школярів із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивного середовища
Никоненко Н.В., Федіско А.В. - Програма формування базових соціальних компетентностей у молодших школярів із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивного середовища
Відомості про авторів: Никоненко Наталія, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м.Дніпро, Україна. У колі наукових інтересів: дослідження особливостей організації спеціальної освіти та системи...
Нічуговська Л.І., Ніколенко Л.М. - Педагогічний менеджмент у розвитку інтегральної компетентності майбутніх фахівців галузі спеціальної освіти в умовах магістратури
Нічуговська Л.І., Ніколенко Л.М. - Педагогічний менеджмент у розвитку інтегральної компетентності майбутніх фахівців галузі спеціальної освіти в умовах магістратури
Відомості про авторів: Нічуговська Л.І., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна. У колі наукових інтересів: педагогічний менеджмент, проблеми формування професійної мобільност...
Обухова Н.О., Дудченко Т.М. - Особливості кохлеарної імплантації та методи слухомовленнєвої реабілітації дітей з кохлеарним імплантом.
Обухова Н.О., Дудченко Т.М. - Особливості кохлеарної імплантації та методи слухомовленнєвої реабілітації дітей з кохлеарним імплантом.
Відомості про автора: Обухова Наталія, спеціаліст І категорії, вчитель-сурдопедагог Запорізької спеціальної загальноосвітньої школиінтернату «Джерело», Запоріжжя, Україна. У колі наукових інтересів: сурдопедагогіка, навчання дітей з порушенням слуху, слухомовленнєвий розвиток дітей з порушеннями слу...
Русакович І.К. - Лінгвістичний аналіз білоруської жестової мови у контексті удосконалення освітньої політики та системи
Русакович І.К. - Лінгвістичний аналіз білоруської жестової мови у контексті удосконалення освітньої політики та системи
Сведения об авторе: Русакович Ирина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры коррекционно-развивающих технологий Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, Минск, Беларусь. В кругу научных интересов: проблема использования ...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • О.В. Мартинчук - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
 • О.П. Глоба - доктор педагогічних наук, професор кафедри ортопедагогіки та ортопсихології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова
 • В.М. Лобунець - доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Редакційна колегія

 • В. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
 • Ю. Бондаренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Н. Гаврилова, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (відповідальний секретар);
 • В. Гладуш, доктор педагогічних наук, професор;
 • І. Демченко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Т. Докучина, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • І. Івашкевич, кандидат психологічних наук, старший викладач;
 • В. Кляйн, доктор наук, доцент;
 • І. Кобель, доктор наук, доцент;
 • О. Константинів, кандидат педагогічних наук, старший викладач;
 • Е.М. Кулеша, доктор наук, професор;
 • Я. Лащік, доктор гуманітарних наук, професор;
 • І. Мартиненко, доктор психологічних наук, доцент;
 • О. Мартинчук, доктор педагогічних наук, професор;
 • С. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • В. Нечипоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • М. Панов, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Позднякова, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Л. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (науковий редактор);
 • Т. Скрипник, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д. Супрун, доктор педагогічних наук, доцент;
 • М. Супрун, доктор педагогічних наук, професор;
 • А. Шевцов, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • М. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор (головний редактор);
 • С. Яковлева, доктор педагогічних наук, доцент.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 4 від 25.06. 2020 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 16 том 2 / за ред. М.К. Шеремет. – Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2020. – 330 с.

ISSN 2413-2578

ICV 2018: 63.42

DOI 10.32626/2413-2578.2020-16

У збірнику висвітлюються питання спеціальної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць включено до переліку наукометричних баз данних Index Copernicus, Scholar Google.

ISSN 2413-2578

ICV 2018: 63.42

DOI 10.32626/2413-2578.2020-16

УДК 376 (082)

ББК 74.30