index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Вержиховська О.М., Рудзевич І.Л. - Корекція порушень структури особистості підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку

25.10.2020

Відомості про автора: Вержиховська Олена, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових нтересів: проблема розвитку, навчання та виховання дітей різного віку з порушеннями інтелекту, психолого-педагогічні основи корекції інтелектуальних порушень засобами виховної роботи у цієї нозології дітей. Рудзевич Ірина, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми педагогічної, вікової та загальної психології. 

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику. 1. Verzhykhovska, O. (2019). Psychological and pedagogical support of moral education in junior handicapped children/ Edulearn19 / 11th International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma, Spain July 1-3, 2019 (Web of Science) https://library.iated.org/view/VERZHYKHOVSKA2019PSY. 2.
Вержиховська О.М. 
Особливості емоційного стимулювання дітей із порушеннями інтелекту / Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип.41. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. 532 с. С.61-69. 3. Вержиховська О.М. Особливості використання невербальних засобів спілкування при роботі з молодшими школярами з порушеннями інтелекту / Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: Вип.11 / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006. 2018. С.48-58. 4. Вержиховська О.М. Особливості екологічного виховання молодших школярів з порушеннями інтелекту Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: Вип.15 / за ред. В.В. Нечипоренко. Кам’янець-Подільський: Видавець Панькова А.С., 2020 С.35-44. 

У поданій статті проаналізовано теоретико-методологічні положення та підходи щодо проблеми розвитку особистості підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку, зокрема розкрито зміст та сутність, когнітивні основи розвитку особистості підлітків з типовим розвитком; здійснено характеристику становлення особистості підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку; вказано на особливості розвитку особистості підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку у навчально-виховному процесі. Нами визначено та проаналізовано ста та особливості педагогічної практики щодо психолого-педагогічного забезпечення процесу корекції порушень у структурі розвитку особистості підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку. Обгрунтовоно та описано методику вивчення та рівні сформованості особистості підлітків з типовим розвитком та порущеннями інтелекту. У процесі якісного та кількісного аналізи рівнів сформованості особистості підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку виявлено особливості її формування у цієї нозології підлітків, показано їх динаміку. Розкрито данні щодо експерементальної перевірки ефективності педагогічного забезпечення процесу; корекція порушень структури особистості підлітків порушеннями інтелектуального розвитку у навчально-виховному процесі.

Ключлві слова: структура особистості, підлітки з типовим розвитком, підлітки з порушеннями інтелектуального розвитку, навчально виховний процес, педагогічне забезпечення.Статистика кількість переглядів879 кількість завантажень764
Ще статті цього автора