index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Гаврилова Н.С. - Методика формування правильної артикуляції фонеми [р]

13.10.2020

Відомості про автора: Гаврилова Наталія, кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янецьПодільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції порушень артикуляційної моторики, фонетичного боку мовлення у дітей та особливостей засвоєння і формування знань з математики у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення; історія розвитку спеціальної педагогіки.

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Гаврилова Н.С. Прийоми постановки звуків мовлення. Rodzina centrum swiata. / Podredakcja naukowa Urzuli Grucy-Miasik. Rzeshow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeshowskiego, 2014. S. 331-339. 2. Гаврилова Н.С. Система корекції порушень фонетичного боку мовлення / Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць. К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2014. №27 С. 37-44. 3. Гаврилова Н.С. Постановка голосних звуків мовлення -о-, -у- в дітей // Логопедія. 2013. №4. С. 14-26.

У статті охарактеризовано труднощі, з якими стикаються логопеди при формуванні правильної артикуляції фонеми [р], визначено відсоток дітей з порушенням вимови цього звука мовлення, а також подано результати кількісного та якісного аналізу характеру неправильної вимови та причин, що обумовлюють цей недолік. Поетапно описано процес формування правильної вимови фонеми [р], типи труднощів, що виникають на кожному з етапів постановки, та шляхи їх подолання. Запропонована методика формування вимови фонеми [р] покликана сформувати у логопедів комплексне розуміння процесу проведення логопедичної роботи у цьому напрямку. У свою чергу, це має закласти відповідний спосіб професійного мислення і зменшити пошук можливого шляху розв’язання розглянутої проблеми методом проб і помилок, а також відкриває можливість для ефективної розробки індивідуальних корекційних програм. Стаття може бути корисною не лише науковцям, студентам та логопедам, але і батькам у яких є діти з порушенням вимови [р].


Ключові слова:
постановка звука, характер порушення вимови фонеми [р], причини порушення вимови [р], шляхи подолання труднощів вимови фонем.

Статистика кількість переглядів1573 кількість завантажень1515
Ще статті цього автора