index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Вержиховська О.М. - Корекція порушень структури особистості підлітків з порушеннями інтелекту

23.06.2021

Відомості про автора: Вержиховська Олена, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема розвитку, навчання та виховання дітей різного віку з порушеннями інтелекту, психолого-педагогічні основи корекції інтелектуальних порушень засобами виховної роботи у цієї нозології дітей.

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику. 1. Verzhykhovska O. (2019). Psychological and pedagogical support of moral education in junior handicapped children/ Edulearn19 / 11th International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma, Spain - July 1-3, 2019 (Web of Science); 2. Вержиховська О.М. Особливості емоційного стимулювання дітей із порушеннями інтелекту / Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 41. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 532 с.- С.61-69; 3. Вержиховська О.М. Особливості використання невербальних засобів спілкування при роботі з молодшими школярами з порушеннями інтелекту / Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць :вип.11 / за ред. В.М.Синьова, О.В.Гаврилова.‒ Кам’янець- Подільський : ПП Медобори ‒ 2006,2018.‒ 322с. С.48-58с. 4. Verzhikhovska, O . Practice and innovations of inclusive education at school Larysa V.Kozibroda, Oksana P. Kruhlyk, Larysa S. Zhuravlova, Svitlana V.Chupakhina, Olena M. Verzhikhovska. International Journal of HigherEducation, Vol. 9, No. 7 (Special Issue), 2020. P176-187 (SCOPUS).

У статті проаналізовано теоретичний підхід до проблеми розвитку особистості підлітків з порушеннями інтелекту, зокрема розкрито змістові основи розвитку особистості підлітків; подано порівняльну характеристику становлення особистості підлітків з типовим розвитком та з порушеннями інтелекту; вказано на особливості розвитку особистості підлітків з порушеннями інтелекту в навчально-виховному процесі. Нами розкрито етапи емпіричного вивчення рівня особистісного розвитку підлітків з порушеннями інтелекту за відповідними критеріями, показниками та рівнями. Зокрема, емпіричне вивчення рівня особистісного розвитку підлітків з порушеннями інтелекту передбачає наступні етапи: аналіз продуктів діяльності учнів, спостереження, складання психологопедагогічної характеристики, бесіда за змістом незакінчених оповідань, бесіда-гра з дитиною за змістом сюжетних малюнків, бесіда з дитиною за конкретними запитаннями, використання дидактичних вправ. У процесі якісного та кількісного аналізу рівня сформованості особистості підлітків поданої нозології виявлено, що їх реальна поведінка в кожному конкретному випадку залежить від ряду обставин, у тому числі від стану їх емоційно-вольової сфери в даний момент, вони не завжди можуть оволодіти своєю поведінкою. При корекції порушень особистості підлітків з порушеннями інтелекту найбільш ефективним є використання бесіди з прихованим змістом; читання оповідань; розігрування оповідань; закінчення оповідань; аналіз серій малюнків, які включають різні варіанти поведінки дітей в одній ситуації; аналіз текстів з відносними ситуаціями. 

Ключові слова: особистість, підлітки, типовий розвиток, порушення інтелекту, корекція, адаптація, соціалізація.

Статистика кількість переглядів504 кількість завантажень296
Ще статті цього автора