index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Вержиховська О., Галецька Ю. - Формування природничих знань у молодших школярів з порушеннями інтелекту

29.01.2022

Відомості про авторів: Вержиховська Олена, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема розвитку, навчання та виховання дітей різного віку з порушеннями інтелекту, психолого-педагогічні основи корекції інтелектуальних порушень засобами виховної роботи у цієї нозології дітей.

Галецька Юлія, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янецьПодільський, Україна. У колі наукових інтересів: особливості організації навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями.

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Verzhykhovska O. (2019). Psychological and pedagogical support of moral education in junior handicapped children/ Edulearn19 / 11th International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma, Spain July 1-3, 2019 (Web of Science); 2. Вержиховська О. Особливості емоційного стимулювання дітей із порушеннями інтелекту / Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 41.Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 532 с.- С.61-69; 3. Verzhikhovska O . Practice and innovations of inclusive education at school Larysa V.Kozibroda, Oksana P. Kruhlyk, Larysa S. Zhuravlova, Svitlana V.Chupakhina, Olena M. Verzhikhovska. International Journal of HigherEducation, Vol. 9, No. 7 (Special Issue), 2020. P176-187 (SCOPUS). 4. Галецька Ю. Стан успішності учнів за умови використання технічних засобів навчання на уроках географії в допоміжній школі / Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць / за ред.. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.Вип. ІІІ. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2012. С. 20-27. 5. Галецька Ю. До питання використання міжпредметних зв’язків на уроках географії у спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі для розумово відсталих дітей / Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ПП. «Медобори-2006», 2016. – Вип. 7. В 2-х томах. – Т.2. – С. 32-40.

В статті проаналізовано особливості формування природничих уявлень та понять у молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку. Проведено дослідження рівня сформованості природничих знань у молодших школярів, а саме, рівня розуміння учнями з інтелектуальними порушеннями та типовим розвитком природничих понять та уявлень. У третини дітей з інтелектуальними порушеннями виявлено середній рівень сформованості природничих знань (діти називали та аналізували деякі ознаки або частини об’єктів, а допущені помилки виправляли за різними рівнями допомоги. У більшості школярів спостерігається низький рівень сформованості природничих знань (вони допускали й не виправляли грубі помилки щодо позначення понять або об’єктів, навіть після допомоги дорослого). Нами розроблено етапи формування в учнів з порушеннями інтелектуального розвитку природничих знань: мотиваційна та текстова підготовка до засвоєння природничих уявлень та понять; організація чуттєвого пізнання ознак, властивостей предметів або явищ, формування уявлень про них або актуалізацію раніше сформованих уявлень; організація розумової діяльності, спрямованої на виділення істотних ознак; забезпечення узагальнення, вербалізації суті об'єкта, позначення його відповідним терміном; введення сформованого поняття в систему природничих понять.

Ключові слова: молодші школярі, діти з інтелектуальними порушеннями, природничі знання.

 

Статистика кількість переглядів372 кількість завантажень142
Ще статті цього автора