index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Дмітрієва О.І., Швець О.В. - Дослідження проблеми ставлення педагогів до використання інноваційних технологій у навчанні школярів з інтелектуальними порушеннями

16.07.2022

Відомості про авторів: Дмітрієва Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: правова освіта школярів з порушеннями слуху, психологопедагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами у спеціальних та інклюзивних закладах, використання жестової мови у  процесі навчання, виховання та розвитку дітей з порушеннями слуху.
Швець Оксана, магістр зі спеціальної освіти, вчитель біології, природознавства і хімії Піщанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Вінницької обласної Ради.

Відомості про наявність друкованих статей: Дмітрієва О.І. Використання практичних видів діяльності у процесі формування
правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху //Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки ) : Збірник наукових праць / за ред. В.М.Синьова, О.В.Гаврилова. Вип. 14. В 2-х т., том 2. Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2019. С. 80-92. 
Дмітрієва О.І. Окремі аспекти розвитку особистості молодших школярів з порушеннями слуху. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. : наук. журнал/ голов. ред. А.А. Сбруєва. Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А.С.Макаренка, 2020. 9 (103). С. 43-54. Дмітрієва О.І., Чопік О.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні старшокласників з 
порушеннями інтелектуального розвитку. Інформаційні технології і засоби навчання. К. Том 86. №6. (2021). С.30-51.

У статті представлено аналіз результатів дослідження проблеми ставлення педагогів спеціального закладу освіти до використання інноваційних технологій  у процесі навчання школярів з порушеннями інтелектуального розвитку. З’ясовано, що використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі сучасних закладів загальної середньої освіти є актуальною проблемою сьогодення освіти України. Науковцями здійснено низку досліджень, визначено поняття «інноваційні технології», здійснено їх опис та класифікацію, зазначено, що на сьогодні ефективність діяльності творчого педагога пов’язана із поєднанням традиційних та інноваційних технологій, які сприяють підвищенню пізнавальної активності та мотивації школярів, індивідуалізації та диференціації навчання, підвищенню рівня самостійності учнів, в тому числі, школярів з порушеннями інтелектуального розвитку. Однак, практичне застосування інноваційних технологій у освітньому процесі закладів спеціальної освіти викликає певні труднощі у педагогів, що працюють з учнями з порушеннями інтелектуального розвитку; усі педагоги позитивно ставляться до пропозицій надання допомоги в оволодінні практичними навичками використання інноваційних технологій, визнаючи застосування їх у сучасному навчальному процесі необхідними і результативними.

Ключові слова: школярі з порушеннями інтелектуального розвитку, інноваційні технології, педагоги, спеціальний заклад освіти.

Статистика кількість переглядів162 кількість завантажень112
Ще статті цього автора