index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Гаврилова Н.С., Гаврилова Я.О. - Особливості та модель формування “Я-образу” у школярів з тяжкими порушеннями мовлення

15.07.2022

Відомості про авторівГаврилова Наталія – кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик
факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. У колі наукових інтересів проблеми діагностики та  корекції порушень мовлення у різних категорій дітей: при збереженому інтелекті та без порушень аналізаторних систем, при розладах спектру аутизму, при порушеннях інтелекту. 

Гаврилова Ярина – магістр логопедії, вихователь закладу дошкільної освіти № 17 м. Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: організація логопедичної роботи з дітьми з порушеннями мовлення дошкільного віку.

Відомті про наявність друкованих статей у загальнодержавних та міжнародних базах даних на дану тематику: Гаврилова Н.С. Бєлова О.Б. (2012) Особливості оспрояву різних видів агресії у молодших школярів з порушеннями мовлення та з нормальним психічним розвитком. Збірник наукових праць Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. У 2 ч. За ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. Вип. ХХІ. Кам’янець-Подільський. ПП Медобори-2006. Ч. 1. С. 44-53. Havrylova N.S., Tkach O.M., Havrylov O.V. (2019) Violation of the cognitive activity of junior schoolchildren with systemic speech disorders. 14th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain. 2-3 March. https://iated.org/concrete3/session_overview.php?event_id=34

У статті на підставі науково-теоретичного аналізу представлено характеристику понять “Я-концепція”, “Я-образ”: сутність, динаміку нормо-типового розвитку, його складові. Визначено рівень вивчення цього питанні різними науковцями, що досліджували проблему розвитку “Я-образу” у дітей з тяжкими порушеннями мовлення. За результатами прикладного дослідження сформовано порівняльну характеристику “Я-образу” у дітей з нормо-типовим  розвитком та при тяжких порушеннях мовлення середнього шкільного віку (11-12 років). Усі досліджувані учні навчалися у закладі загальної середньої освіти, діти з тяжкими порушеннями мовлення за умови інклюзії. Виявлено та охарактеризовано порушення у розвитку “Яобразу” у школярів з тяжкими порушеннями мовлення, що дало можливість сформувати модель для подальшої його корекції при застосуванні лексико-семантичних компонентів мовлення.

Ключові слова“Я-образ”, школярі з тяжкими порушеннями мовлення, лексико-семантичні компоненти мовлення, розвиток,
середній шкільний вік.


Статистика кількість переглядів212 кількість завантажень129
Ще статті цього автора