index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Вержиховська О., Гриців І. - Особливості розвитку соціальнопобутових навичок у старшокласників з інтелектуальними порушеннями

07.10.2023

Відомості про авторів: ВЕРЖИХОВСЬКА Олена, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема розвитку, навчання та виховання дітей різного віку з інтелектуальними порушеннями, психолого-педагогічні основи корекції інтелектуальних порушень засобами освіти (навчально-виховної та корекційно-розвиткової роботи) у цієї нозології дітей.

ГРИЦІВ Ірина, здобувачка вищої освіти ОП Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка). Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: розвиток соціально-побутового орієнтування у учнів з інтелектуальними порушеннями.

Відомості про наявність друкованих статей: Verzhikhovska, O . Practice and innovations of inclusive education at school Larysa V.Kozibroda, Oksana P. Kruhlyk, Larysa S. Zhuravlova, Svitlana V.Chupakhina, Olena M. Verzhikhovska. International Journal of HigherEducation, Vol. 9, No. 7 (Special Іssue), 2020. P176-187 (SCOPUS). Verzhikhovska, O., Raievska, Y., Bielova О.Psychological and pedagogical support of moral education in junior handicapped children edulearn19 // 11th International Conference on Education and New Learning Technologies11th International Conference on Education and New Learning Technologies. O..Palma, Spain. July 1-3, 2019. https://library.iated.org/view/VERZHYKHOVSKA2019PSY (Web of Science). Вержиховська О. М. Корекція порушень структури особистості підлітків з інтелектуальними порушеннями // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць.вип.17 / за ред. М.К. Шеремет. Камянець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2021. С.45-54. https://aqce.com.ua/vipusk-n17-2021/. Утьосов Я.А., Утьосова О.І., Вержиховська О.М. Експериментальне дослідження стану сформованості соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями // Актуальні питання корекційної освіти: зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Педагогічні науки / за ред. О.В. Гаврилова, М.К. Шеремет, Кам’янець-Подільський, 2022. Вип. 20. С. 147–163.

У статті проаналізовано змістові та практичні основи розвитку соціально-побутових навичок у старшокласників з інтелектуальними порушеннями. З’ясовано, що найбільша кількість учнів з інтелектуальними порушеннями 5 (58,33%) та 10 (61,11%) класів має середній рівень сформованості соціально-побутових навичок, зокрема характерним для них є: поверховий аналіз правил поводження у мікро- та макро- середовищі, не здатність до самоствердження; не бажання та не прагнення до покращення власних умінь побутової та соціальної діяльності з однолітками та в родині; афішування позитивних, поверхових та нестійких навичок поведінки у міжособистісних стосунках під час виконання різних видів діяльності; не уміння організовувати самостійне життя та побут; не слідкування за власним здоров’ям. Низький рівень виявлено в 36,11% учнів 5 класу, а достатній у 61,11% – 10 класу. Розвиток соціально-побутових навичок в старшокласників з інтелектуальними порушеннями в освітньому процесі можливий під час навчальних уроків, корекційно-розвиткових та виховних занять, що дозволяє сформувати у них сталі уміння практичної підготовки до життя, поводження в родині та в соціальному оточенні.

Ключові слова: учні з інтелектуальними порушеннями, соціальнопобутові навички, розвиток розумових операцій, емотивний розвиток, розвиток практичної діяльності.

Статистика кількість переглядів71 кількість завантажень63
Ще статті цього автора