index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №3 (2012)

Бабяк О.О. - Особливості афективного компонента міжособистісних стосунків у підлітків із ЗПР в шкільній групі
Бабяк О.О. - Особливості афективного компонента міжособистісних стосунків у підлітків із ЗПР в шкільній групі
У статті представлено особливості афективного компонента міжособистісних стосунків у підлітків із затримкою психічного розвитку. Ключові слова: міжособистісні стосунки, афективний компонент, підлітки із затримкою психічного розвитку....
Базима Н.В. - Особливості протікання етапів мовленнєвої діяльності у дітей з аутистичними порушеннями
Базима Н.В. - Особливості протікання етапів мовленнєвої діяльності у дітей з аутистичними порушеннями
У статті досліджується процес породження мовленнєвого висловлювання. Висвітлено генезис розвитку мовленнєвої функції у дітей з аутистичними порушеннями. Ключові слова: мова, мовлення, мовленнєвий розвиток, мовленнєва діяльність, мотив, внутрішнє програмування, реалізація мовленнєвого висловлювання,...
Бєлова О.Б. - Особливості розвитку когнітивних процесів та емоційно-вольової сфери у молодших школярів з ПМР
Бєлова О.Б. - Особливості розвитку когнітивних процесів та емоційно-вольової сфери у молодших школярів з ПМР
Стаття розкриває основні особливості розвитку пізнавальних процесів та емоційно-вольової сфери у дітей з порушеним мовленнєвим розвитком. Ключові слова: емоції, увага, пам’ять, сприймання, відчуття, уява, мислення, мовлення, загальний недорозвиток мовлення, нерізко виражений недорозвиток мовл...
Винникова Е.А. - Методика социального развития детей с риском у психическом развитии во втором полугодии жизни
Винникова Е.А. - Методика социального развития детей с риском у психическом развитии во втором полугодии жизни
У статті визначені завдання роботи з соціального розвитку дітей другого півріччя життя, виділені напрямки розвитку соціальних стосунків у дітей з ризиком у психічному розвитку. Ключові слова: соціальний розвиток, діти з ризиком у психічному розвитку....
Власенко С.Б. - Особливості уявлень про власний зовнішній вигляд у незрячих молодших школярів
Власенко С.Б. - Особливості уявлень про власний зовнішній вигляд у незрячих молодших школярів
У статті розкрито проблему особливостей формування уявлень про дзеркальний, реальний та ідеальний образ тіла у сліпих дітей молодшого шкільного віку. Встановлено залежність даних особливостей від віку дітей та стану зору. Показано позитивну динаміку усвідомлення елементів власного зовнішнього вигляд...
Гаврилов О.В. - Про особливості включення інвалідів в систему вищого навчального закладу
Гаврилов О.В. - Про особливості включення інвалідів в систему вищого навчального закладу
В статті висвітлюються проблеми, які виникають перед студентами-інвалідами під час здобуття вищої освіти, розглядаються можливі труднощі в організації їхнього навчання, які постають перед вищими навчальними закладами. Ключові слова: студенти-інваліди, інвалідизуючий фактор, рівні можливості, інтегр...
Гаврилова Н.С. - Прийоми формування правильної вимови фонем у дітей
Гаврилова Н.С. - Прийоми формування правильної вимови фонем у дітей
В статті подано характеристику прийомів постановки звуків мовлення у дітей, визначені в залежності від рівня та особливостей недорозвитку артикуляційної моторики та дихання варіанти комбінації прийомів з метою постановки звука -а-. Ключові слова: постановка звуків мовлення, артикуляційна вправа, ди...
Галецька Ю.В. - Стан успішності учнів за умови використання технічних засобів навчання на уроках географії в допоміжній школі
Галецька Ю.В. - Стан успішності учнів за умови використання технічних засобів навчання на уроках географії в допоміжній школі
В статті проаналізовано особливості використання технічних засобів навчання на уроках географії в допоміжній школі, описано результати експериментального дослідження успішності школярів на уроках з використанням навчальних фільмів. Ключові слова: успішність учня, методи навчання, технічні засоби на...
Гаман А.М. - Формування правової освіченості – важливий аспект подальшої соціалізації розумово відсталих школярів
Гаман А.М. - Формування правової освіченості – важливий аспект подальшої соціалізації розумово відсталих школярів
В статті відображено особливості формування правової освіченості як одного з важливих аспектів подальшої соціалізації розумово відсталих школярів. Ключові слова: розумово відсталі діти, правова соціалізація, правова освіченість, суспільна підтримка, особистість....
Гладкая В.В. - Взаимодействие школьных специалистов в коррекционной работе с учащимися с трудностями в обучении
Гладкая В.В. - Взаимодействие школьных специалистов в коррекционной работе с учащимися с трудностями в обучении
У статті розкриваються можливості діяльності і взаємодії шкільних спеціалістів при проведенні корекційної роботи з учнями, які мають труднощі у навчанні. Ключові слова: взаємодія, шкільні спеціалісти, корекційна робота....
Гладуш В.А. - Особливості післядипломної освіти педагогів спеціальних навчально-виховних закладів у розвинених країнах Європи
Гладуш В.А. - Особливості післядипломної освіти педагогів спеціальних навчально-виховних закладів у розвинених країнах Європи
Досліджено систему післядипломної педагогічної освіти дефектологів в Німеччині, Великій Британії, Греції; висвітлено характерні особливості. Ключові слова: безперервна освіта, підвищення кваліфікації, учитель....
Григорьева Н.М. - Совершенствование коммуникативной компетентности сурдопедагога
Григорьева Н.М. - Совершенствование коммуникативной компетентности сурдопедагога
У статті аналізується зміст комунікативної компетентності сурдопедагога і розкривається сутність підготовки до формування комунікативної компетентності у дітей з порушеннями слуху. Ключові слова: компетентність, комунікація, комунікативна культура, дактилологія, жестова мова....
Гриханов В.П. - Формирование у студентов профессиональных компетенций в процессе преподавания предметной методики обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью
Гриханов В.П. - Формирование у студентов профессиональных компетенций в процессе преподавания предметной методики обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью
У статті розглядаються основні напрямки формування у студентів корекційної освіти професійних (методичних) компетенцій. Пропонуються питання і завдання, які дозволяють визначити рівні сформованості у студентів методичної компетенції (на прикладі методики викладання математики). Ключові слова: компе...
Дмітрієва О.І. - Вивчення педагогічних умов забезпечення процесу формування правосвідомості старшокласників зі зниженим слухом в навчально-виховному процесі
Дмітрієва О.І. - Вивчення педагогічних умов забезпечення процесу формування правосвідомості старшокласників зі зниженим слухом в навчально-виховному процесі
У статті представлені результати аналізу педагогічних умов забезпечення  процесу  формування  правосвідомості  старшокласників зі зниженим слухом під час навчання у спеціальній школі. Ключові слова: старшокласники зі зниженим слухом, програми, підручники, навчально-виховний проц...
Єжова Т.Є. - Ідеї лікувальної педагогіки в контексті забезпечення права дітей з особливостями психофізичного розвитку на охорону здоров’я
Єжова Т.Є. - Ідеї лікувальної педагогіки в контексті забезпечення права дітей з особливостями психофізичного розвитку на охорону здоров’я
В статті схарактеризовано основні ідеї лікувальної педагогіки в контексті забезпечення права дітей з особливостями психофізичного розвитку на охорону здоров’я. Ключові слова: діти з особливостями психофізичного розвитку, права дітей, лікувальна педагогіка....
Зайцев И.С. - Специфика социального развития при психофизических нарушениях
Зайцев И.С. - Специфика социального развития при психофизических нарушениях
У статті показано стан процесу соціального розвитку дітей з психофізичними порушеннями як пріоритетного напрямку спеціальної освіти. Проаналізовані такі значимі складові становлення в соціумі, як соціалізація, соціальна адаптація і наступна інтеграція в суспільство дітей з порушеннями психофізичного...
Захарова Ю.В. - Составляющие и структура програмно-методического обеспечения факультативных занятий во вспомогательной школе
Захарова Ю.В. - Составляющие и структура програмно-методического обеспечения факультативных занятий во вспомогательной школе
Матеріал статті актуалізує проблему факультативного навчання учнів з інтелектуальною недостатністю, містить особливості змісту та організації цього процесу у допоміжній школі (школі-інтернаті). Ключові слова: факультативні заняття, допоміжна школа, учні з інтелектуальною недостатністю (розумовою ві...
Ільїна Н.В. - Практичні аспекти вивчення образного мовлення у дошкільників із ЗНМ
Ільїна Н.В. - Практичні аспекти вивчення образного мовлення у дошкільників із ЗНМ
У статті представлено методику вивчення рівня сформованості образного мовлення дітей старшого дошкільного віку. Подано аналіз результатів дослідження образного мовлення у дітей з нормальним мовленнєвим розвитком і загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня старшого дошкільного віку. Ключові слова...
Кабелка И.В. - Тестовый контроль знаний студентов в курсах специальных методик
Кабелка И.В. - Тестовый контроль знаний студентов в курсах специальных методик
В цій статті розглядається проблема тестового контролю навчальних досягнень студентів по спеціальним методичним дисциплінам. Сформульовані основні вимоги, пов’язані з розробкою тестових завдань. Пропонуються їхні різноманітні форми. Показані можливості диференціації тестових завдань. Розкриті ...
Каменщук Т.Д. - Особливості формування просторових уявлень як однієї із складової психічної діяльності дітей в нормі та з порушеннями у розвитку
Каменщук Т.Д. - Особливості формування просторових уявлень як однієї із складової психічної діяльності дітей в нормі та з порушеннями у розвитку
В статті розглянуто основні теоретичні положення формування і розвиток просторових уявлень у дітей в нормі та з порушеннями у розвитку. Ключові слова: просторові уявлення, розвиток....

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • М.В. Савчин - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка;
 • М.О. Супрун - доктор педагогічних наук, професор кафедри психологічних дисциплін Національної академії внутрішніх справ;
 • С.В. Кульбіда - доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії жестової мови Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

Редакційна колегія

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • С.Ю. Конопляста, доктор психологічних наук, професор;
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • Г.І. Ходоровський, доктор медичних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • А.І. Шинкарюк, доктор психологічних наук, професор;
 • Д.І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №9 від 4 жовтня 2012 року)

А-43 Актуальні питання  корекційної освіти (педагогічні науки):  Збірник наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Вип. ІII. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2012. – 398 с.

У третьому випуску збірника наукових праць „Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)? подані наукові праці з питань теорії та практики навчально-виховної, корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними категоріями осіб з порушеннями психофізичного розвитку. Наукові статті згруповані у два розділи: корекційна педагогіка і спеціальна психологія.

Адресується науковцям, практикам, студентам, які навчаються за спеціальністю „Корекційна освіта?, батькам, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку, всім, кому не байдужа доля таких осіб.

ISBN 978-966-1638-524

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №16428-4900Р від 13.03.2010 р.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2012

© ПП "Медобори-2006", 2012