index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №3 (2012)

Константинів О.В. - Педагогічні умови становлення трудового навчання розумово відсталих учнів в Україні
Константинів О.В. - Педагогічні умови становлення трудового навчання розумово відсталих учнів в Україні
У статті представлені умови формування становлення трудового навчання розумово відсталих учні в Україні на початку ХХ століття. Ключові слова: трудова діяльність, ручна праця, трудове навчання, формування трудових вмінь та навичок, розумово відсталі учні, спеціальна школа....
Кривцова О.Я. - Проблема заїкання дітей і підлітків у психолого-педагогічній літературі
Кривцова О.Я. - Проблема заїкання дітей і підлітків у психолого-педагогічній літературі
У статті розглядаються наукові погляди на проблему заїкання, форми та причини виникнення цієї мовленнєвої вади, становлення сучасного комплексного підходу до корекції заїкання. Ключові слова: заїкання, мовленнєвий розлад, механізм заїкання, клінічні форми заїкання....
Kulesza E.M. - Osi?gni?cia poznawcze dzieci z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? w stopniu lekkim o wieku umys?owym 3-6 lat – ocena dynamiczna
Kulesza E.M. - Osi?gni?cia poznawcze dzieci z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? w stopniu lekkim o wieku umys?owym 3-6 lat – ocena dynamiczna
У статті описано результати дослідження пізнавального розвитку польських дітей з інтелектуальною недостатністю легкого  ступеня віком від трьох до шести років. Досліджуваним пропонувалося  виконати завдання, які відповідали їхнім можливостям, а їхнє  виконання оцінювалося у шкалі від ...
Ласточкіна О.В. - Характеристика мовленнєвої підготовки дошкільників
Ласточкіна О.В. - Характеристика мовленнєвої підготовки дошкільників
У статті подано характеристику основних особливостей та структури мовленнєвої підготовки, як однієї зі складових загальної підготовки дітей дошкільного віку. Ключові слова: загальна підготовка, мовленнєва підготовка, мовленнєва готовність, мовленнєва компетенція....
Левицький В.Е. - До питання про формування здорового способу життя у підлітків з порушеним інтелектом у позакласній виховній роботі в умовах інтернатного закладу
Левицький В.Е. - До питання про формування здорового способу життя у підлітків з порушеним інтелектом у позакласній виховній роботі в умовах інтернатного закладу
Стаття містить результати вивчення педагогічної практики спеціальних шкіл з питання формування здорового способу життя в учнів підліткового віку з порушеним інтелектом. Ключові слова: здоровий спосіб життя, фізичне виховання, фізична активність, учні з порушеним інтелектом....
Лепетченко М.В. - Дослідження здатності до творчого самовираження у дошкільників із порушеннями мовлення
Лепетченко М.В. - Дослідження здатності до творчого самовираження у дошкільників із порушеннями мовлення
Стаття присвячена аналізу особливостей сформованості компонентів здатності до творчого самовираження у дошкільників із порушеннями мовлення. Ключові слова: діти із ЗНМ, творче самовираження, засоби творчого самовираження, компоненти здатності до творчого самовираження....
Лещій Н.П. - Професійна підготовка майбутніх фахівців до роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти
Лещій Н.П. - Професійна підготовка майбутніх фахівців до роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти
У статті розглядаються особливості професійної підготовки майбутніх фахівців до роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти на прикладі вивчення навчальної дисципліни "Основи колекційної педагогіки". Ключові слова: професійна підготовка майбутніх фахівців, інкл...
Лисовская Т.В. - На пути создания электронных образовательных ресурсов для детей с интеллектуальной недостаточностью
Лисовская Т.В. - На пути создания электронных образовательных ресурсов для детей с интеллектуальной недостаточностью
Дана стаття присвячена питанням аналізу існуючої в Республіці Білорусь ситуації розробленості та використання електронних освітніх ресурсів у корекційно-педагогічному процесі навчання дітей з інтелектуальною недостатністю, актуальності, мети і завдань наукового дослідження в даному напрямі, а також ...
Мамонько О.В., Гаманович В.Э. - Подготовка учителей-дефектологов средствами электронных образовательных ресурсов
Мамонько О.В., Гаманович В.Э. - Подготовка учителей-дефектологов средствами электронных образовательных ресурсов
У статті висвітлюється проблема підготовки вчителів-дефектологів засобами електронних освітніх ресурсів, подаються теоретичні основи відбору і структурування електронних навчально-методичних комплексів. Ключові слова: електронні освітні ресурси, електронні навчально-методичні комплекси, вчитель-деф...
Пахомова Н.Г. - Загальнотеоретичні аспекти інтеграції педагогічних, психологічних і медичних складових професійної підготовки логопедів
Пахомова Н.Г. - Загальнотеоретичні аспекти інтеграції педагогічних, психологічних і медичних складових професійної підготовки логопедів
У статті визначені теоретичні основи інтеграції медико- психологічних і педагогічних складових професійної підготовки логопедів у вищих педагогічних університетах. Ключові слова: інтеграція, системність, міжпредметність, професійна підготовка....
Прохоренко Л.І. - Проблема саморегуляції у молодших школярів із затримкою психічного розвитку
Прохоренко Л.І. - Проблема саморегуляції у молодших школярів із затримкою психічного розвитку
У статті висвітлюються особливості саморегуляції навчальної діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку, визначаються шляхи корекційної роботи з формування процесу саморегуляції. Ключові слова: саморегуляція, мотивація, самоконтроль, навчальна діяльність, психічні процеси, мовленнєве опосер...
Руденко Л.М. - Генезис агресивної поведінки у розумово відсталих дітей та її вплив на процеси життєдіяльності
Руденко Л.М. - Генезис агресивної поведінки у розумово відсталих дітей та її вплив на процеси життєдіяльності
В статті розглянуто генезис поведінкових порушень та агресивної поведінки у дітей з розумовою відсталістю в різні вікові періоди. Виділено агресивні реакції за спрямованістю та видами, а також вказано на форми прояву агресивності. Ключові слова: розумово відсталі, вікові періоди, агресивна поведінк...
Ружицька Л.І. - Характеристика типів труднощів при читанні арифметичної задачі молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення
Ружицька Л.І. - Характеристика типів труднощів при читанні арифметичної задачі молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення
У статті подано результати дослідження типів труднощів при читанні арифметичної задачі молодшими школярами з ТПМ. Визначено, що на етапі читання змісту арифметичної задачі у молодших школярів з ТПМ виникали два типи труднощів: неточність читання та недостатня цілісність читання. Ключові слова: агра...
Садова І.І. - Арт-терапія як сучасний метод у системі соціальної роботи педагога з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку
Садова І.І. - Арт-терапія як сучасний метод у системі соціальної роботи педагога з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку
У статті розглянуто форми та методи арт-терапевтичної роботи соціального педагога з дітьми; визначено базові чинники дії методу арт-терапії на розвиток особистості та інтеграцію у сучасне суспільство дітей з порушеннями психофізичного розвитку; розкрито теоретичні підходи щодо процесу соціалізації д...
Свиридович И.А., Яковенко С.В. - Компетентностный подход как основное требование к организации профессиональной подготовки студентов
Свиридович И.А., Яковенко С.В. - Компетентностный подход как основное требование к организации профессиональной подготовки студентов
У статті розглядаються питання формування професійних умінь у студентів-дефектологів у процесі вивчення дисципліни "Методика викладання російської мови". Ключові слова: компетентнісний підхід, професійна компетенція, види і форми контролю....
Співак Л.А., Співак Я.О. - Вміння вести фенологічні спостереження як один із засобів екологічного виховання учнів спеціальної школи
Співак Л.А., Співак Я.О. - Вміння вести фенологічні спостереження як один із засобів екологічного виховання учнів спеціальної школи
Спостереження за сезонними змінами у природі являють собою як засіб навчальної, так і розумової діяльності, відіграють важливу роль у вихованні та корекції розвитку розумово відсталої дитини. Їх проведення передбачає розвиток не тільки загальних вмінь, необхідних для спостереження: вміння аналізуват...
Співак Л.М. - Особливості становлення когнітивного компонента у структурі національної самосвідомості студентів-майбутніх корекційних педагогів
Співак Л.М. - Особливості становлення когнітивного компонента у структурі національної самосвідомості студентів-майбутніх корекційних педагогів
У статті презентовано психологічну сутність поняття "національна самосвідомість", його структуру. Розкрито результати експериментального вивчення особливостей когнітивного компонента національної самосвідомості студентів – майбутніх фахівців у галузі корекційної педагогіки. Ключові слова: нац...
Старцева В.П. - Проблема соціально-побутового орієнтування у спеціальній психолого-педагогічній літературі
Старцева В.П. - Проблема соціально-побутового орієнтування у спеціальній психолого-педагогічній літературі
У статті висвітлюються питання соціальної інтеграції дітей-сиріт молодшого шкільного віку із ЗПР, результати дослідження психологічних особливостей соціально-побутового орієнтування та визначення психолого-педагогічних умов його оптимізації. Ключові слова: соціально-побутове орієнтування, затримка ...
Татьянчикова І.В. - Соціалізація дітей з інтелектуальними вадами як педагогічна проблема
Татьянчикова І.В. - Соціалізація дітей з інтелектуальними вадами як педагогічна проблема
Стаття присвячена розгляду проблеми соціалізації в контексті педагогічної науки. Визначена сутність "відкритої" соціально- педагогічної системи, спрямованої на забезпечення соціалізації учнів, у тому числі з інтелектуальними вадами. Вказується на особливу роль сім’ї і школи як головних інститу...
Товстоган В.С. - Стан мотивації учнів старших класів допоміжної школи до занять з професійно-трудового навчання
Товстоган В.С. - Стан мотивації учнів старших класів допоміжної школи до занять з професійно-трудового навчання
У статті аналізується сформованість мотивації в учнів старших класів допоміжної школи до занять з професійно-трудового навчання та розглянуті педагогічні умови їх формування. Ключові слова: мотивація, учні допоміжної школи, процес формування....

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • М.В. Савчин - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка;
 • М.О. Супрун - доктор педагогічних наук, професор кафедри психологічних дисциплін Національної академії внутрішніх справ;
 • С.В. Кульбіда - доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії жестової мови Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

Редакційна колегія

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • С.Ю. Конопляста, доктор психологічних наук, професор;
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • Г.І. Ходоровський, доктор медичних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • А.І. Шинкарюк, доктор психологічних наук, професор;
 • Д.І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №9 від 4 жовтня 2012 року)

А-43 Актуальні питання  корекційної освіти (педагогічні науки):  Збірник наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Вип. ІII. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2012. – 398 с.

У третьому випуску збірника наукових праць „Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)? подані наукові праці з питань теорії та практики навчально-виховної, корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними категоріями осіб з порушеннями психофізичного розвитку. Наукові статті згруповані у два розділи: корекційна педагогіка і спеціальна психологія.

Адресується науковцям, практикам, студентам, які навчаються за спеціальністю „Корекційна освіта?, батькам, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку, всім, кому не байдужа доля таких осіб.

ISBN 978-966-1638-524

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №16428-4900Р від 13.03.2010 р.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2012

© ПП "Медобори-2006", 2012