index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №3 (2012)

Федоренко С.В. - Історія становлення та діяльності асоціації тифлопедагогів України
Федоренко С.В. - Історія становлення та діяльності асоціації тифлопедагогів України
В статті відображено причини виникнення, аналіз діяльності та вплив Асоціації тифлопедагогів України на державні органи у питаннях надання допомоги особам з порушеннями зору.  Ключові слова: асоціація тифлопедагогів України, особи з порушеннями зору, взаємодія тифлопедагогів....
Федорович Л.О. - Аналіз теорії і практики підготовки вчителя- логопеда до професійної діяльності в умовах розбудови національної освіти
Федорович Л.О. - Аналіз теорії і практики підготовки вчителя- логопеда до професійної діяльності в умовах розбудови національної освіти
У статті здійснюється аналіз сутності, специфіки й стану розробки проблеми теоретичної та практичної підготовки вчителя-логопеда у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, сучасні підходи й особливості їх підготовки до професійної діяльності. Ключові слова: теорія, практика, підготовка,...
Ханзерук Л.О. - Емоційно-ціннісний розвиток дошкільників з дитячими церебральними паралічами
Ханзерук Л.О. - Емоційно-ціннісний розвиток дошкільників з дитячими церебральними паралічами
У статті розкриваються наукові підходи до емоційно-ціннісного розвитку дошкільників з дитячими церебральними паралічами, а також рекомендується програмовий зміст щодо реалізації означеної лінії розвитку в умовах дошкільних освітніх закладів та сім’ї. Ключові слова: дошкільники з дитячими цере...
Хруль О.С. - Особенности проявления нестандартного поведения детей с нарушениями зрения в условиях интегрированного обучения
Хруль О.С. - Особенности проявления нестандартного поведения детей с нарушениями зрения в условиях интегрированного обучения
У статті розглядаються особливості нетипової поведінки у дітей з порушеним зором в умовах інтегрованого навчання. Розглядаються корекційні заходи, щодо подолання негативних емоційних проявів у такої категорії дітей. Ключові слова: діти з вадами зору, міжособистісні відносини, емоції, аттакрація, ко...
Шеремет М.К., Коломієць Ю.В. - Нейропсихологічні засади формування мовлення у дітей із ТПМ
Шеремет М.К., Коломієць Ю.В. - Нейропсихологічні засади формування мовлення у дітей із ТПМ
У статті розглянуто основні нейропсихологічні фактори та їх значення для становлення та розвитку мовленнєвої функції в онтогенезі. Ключові слова: нейропсихологічні фактори, нейропсихологічна діагностика, розвиток мовлення, мовлення....
Яковлева С.Д. - Навчальна діяльність як показник проведеного корекційного впливу на дітей з вадами розвитку
Яковлева С.Д. - Навчальна діяльність як показник проведеного корекційного впливу на дітей з вадами розвитку
В статті представлено результати успішності учнів молодших класів з вадами розвитку в процесі навчання їх за програмами спеціальних навчальних закладів та під впливом додаткового корекційного навчання в залежності від стану їх психофізіологічних функцій. Ключові слова: діти з вадами розвитку, слухо...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • М.В. Савчин - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка;
 • М.О. Супрун - доктор педагогічних наук, професор кафедри психологічних дисциплін Національної академії внутрішніх справ;
 • С.В. Кульбіда - доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії жестової мови Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

Редакційна колегія

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • С.Ю. Конопляста, доктор психологічних наук, професор;
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • Г.І. Ходоровський, доктор медичних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • А.І. Шинкарюк, доктор психологічних наук, професор;
 • Д.І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №9 від 4 жовтня 2012 року)

А-43 Актуальні питання  корекційної освіти (педагогічні науки):  Збірник наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Вип. ІII. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2012. – 398 с.

У третьому випуску збірника наукових праць „Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)? подані наукові праці з питань теорії та практики навчально-виховної, корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними категоріями осіб з порушеннями психофізичного розвитку. Наукові статті згруповані у два розділи: корекційна педагогіка і спеціальна психологія.

Адресується науковцям, практикам, студентам, які навчаються за спеціальністю „Корекційна освіта?, батькам, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку, всім, кому не байдужа доля таких осіб.

ISBN 978-966-1638-524

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №16428-4900Р від 13.03.2010 р.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2012

© ПП "Медобори-2006", 2012