index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №8 (2016)

Аксаміт Д., Гіринскі А. Освіта людей з глибокими розумовими вадами, в світлі чинного законодавства і практичних рішень в Польщі
Аксаміт Д., Гіринскі А. Освіта людей з глибокими розумовими вадами, в світлі чинного законодавства і практичних рішень в Польщі
Відомості про автора: Діана Оксамит, доктор філософії в галузі педагогіки, професор Інституту спеціальної освіти, факультет освіти і реабілітації осіб з розумовими вадами, Академії Спеціальної Педагогіки ім. Марії Гжегожевської, м. Варшава. Анджей Гіринскі, доктор педагогічних наук, професор Інстит...
Бєлова О.Б. - Дослідження стану агресії у молодших школярів з фонетичним недорозвиненням мовлення
Бєлова О.Б. - Дослідження стану агресії у молодших школярів з фонетичним недорозвиненням мовлення
Відомості про автора: Бєлова Олена Борисівна кандидат, педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик, Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. Стаття присвячена вивченню стану агресії у дітей з фонетичним недорозвинення...
Бондар В.І. - Дидактичні функції професійно-трудового навчання осіб з інтелектуальними порушеннями та умови їх реалізації
Бондар В.І. - Дидактичні функції професійно-трудового навчання осіб з інтелектуальними порушеннями та умови їх реалізації
Відомості про автора: Бондар Віталій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України. На основі вивчення та узагальнення результатів наукових досліджень і практичного досвіду в статті аналізується ставлення зарубіжних та відчизняних вчених до професійно-трудового навчання ді...
Вержиховська О.М. - Особливості виховання розумово відсталої дитини в сім’ї
Вержиховська О.М. - Особливості виховання розумово відсталої дитини в сім’ї
Відомості про автора: Олена Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна. У статті проаналізовано теоретико-експериментальні основи виховання розумово відсталих дітей в сім&rsquo...
Гаврилов О.В. - Характеристика стану інвалідизації населення в Україні (зведені статистичні показники)
Гаврилов О.В. - Характеристика стану інвалідизації населення в Україні (зведені статистичні показники)
Відомості про автора. Гаврилов Олексій, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри логопедії і спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У статті проведено аналіз стану інвалідизації населення України відповідно до статистичних дани...
Гаврилова Н.С. - Типи порушень артикуляційної моторики та особливості їх корекції
Гаврилова Н.С. - Типи порушень артикуляційної моторики та особливості їх корекції
Відомості про автора: Гаврилова Наталія, кандидат психологічних наук, доцент Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У статті розглянуті п‘ять структурних типів порушення артикуляційної моторики: руховий обмежуючий, ак...
Галецька Ю.В. - Використання вказівок та заохочення при формуванні соціально-побутових навичок у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю
Галецька Ю.В. - Використання вказівок та заохочення при формуванні соціально-побутових навичок у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю
Відомості автора: Галецька Юлія Вячеславівна, кандидат педагогічних наук наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. В статті здійснено опис особливостей використання вказі...
Дем’яненко Б.Т., Качур Л.Ю. - Роль супервізії в професійній підготовці майбутніх психологів
Дем’яненко Б.Т., Качур Л.Ю. - Роль супервізії в професійній підготовці майбутніх психологів
Відомості  про автора: Дем’яненко Борис, кандидат медичних наук, доцент Національного педагогічного університету імен М.П.Драгоманова, м. Київ, Україна. Качур Любов, магістр Національного педагогічного університету імен М.П.Драгоманова, місто Київ, Україна. В статті розглядається питанн...
Дячок С.Ю. - До питання про історичну періодизацію психічного розвитку дітей
Дячок С.Ю. - До питання про історичну періодизацію психічного розвитку дітей
Відомості про автора: Дячок Світлана, аспірант кафедри логопедії і спеціальних методик Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам'янець-Подільський, Україна. У статті розглянуте актуальне питання вікової періодизації психічного розвитку дитини. Проблема вік...
Єжова Т.Є. - Фізичне виховання дітей з порушеннями зору як засіб реалізації їх права на охорону здоров’я: історико-педагогічне дослідження
Єжова Т.Є. - Фізичне виховання дітей з порушеннями зору як засіб реалізації їх права на охорону здоров’я: історико-педагогічне дослідження
Відомості про автора: Єжова Тетяна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ортопедагогіки та реабілітології факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна). В статті фізичне виховання дітей з порушенн...
Журавльова Л.С. - Сучасні підходи до вивчення порушень мовленнєвого розвитку молодших школярів
Журавльова Л.С. - Сучасні підходи до вивчення порушень мовленнєвого розвитку молодших школярів
Відомості автора: Журавльова Лариса Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Мелітополь, Україна. У статті проаналізовано наукові уявлен...
Зелінська-Любченко К.О. - Мовленнєва діяльність дошкільників із моторною алалією
Зелінська-Любченко К.О. - Мовленнєва діяльність дошкільників із моторною алалією
Відомості про автора: Зелінська-Любченко Катерина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна. У ході викладу матеріалів статті висвітлено проблему мовленнєвої діяльності дітей і...
Золотарьова Т.В. - Методика стимулювання компенсації порушень
Золотарьова Т.В. - Методика стимулювання компенсації порушень
Відомості про автора: Золотарьова Тетяна Вікторівна, викладач кафедри корекційної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Суми, Україна. У статті пропонується евристично-синергетична медико-психолого-педагогічна методика стимулювання компенса...
Каменщук Т. - Методика діагностики рівнів засвоєння просторової знаково-символічної системи знань дітьми з помірною та тяжкою розумовою відсталістю
Каменщук Т. - Методика діагностики рівнів засвоєння просторової знаково-символічної системи знань дітьми з помірною та тяжкою розумовою відсталістю
Відомості про автора: Каменщук Т., директор Навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти Вінницької області. Наукова стаття присвячена проблемі особливостей засвоєння просторової знаково-символічної системи знань (надалі – ПЗССЗ) дітьми з помірною та тяжкою розумовою відст...
Константинів О.В. - Психолого-педагогічне і методичне забезпечення процесу професійно-трудового навчання розумово відсталих учнів (друга половина ХХ ст.)
Константинів О.В. - Психолого-педагогічне і методичне забезпечення процесу професійно-трудового навчання розумово відсталих учнів (друга половина ХХ ст.)
Відомості автора: Константинів Оксана, кандидат педагогічних наук Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У 60–90-х рр. ХХ ст. експериментальними дослідженнями Г. Дульнєва, І. Єременка, Б. Пінського та їхніх учнів (В. Бондаря, О. К...
Левицький В.Е. - До питання про проведення рухливих ігор з учнями молодших класів з порушеним інтелектом
Левицький В.Е. - До питання про проведення рухливих ігор з учнями молодших класів з порушеним інтелектом
Відомості про автора: Левицький Вадим Едуардович – кандидат педагогічних наук, доцент Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка (Україна). Стаття висвітлює питання теоретико-практичного вивчення використання рухливих ігор у навчально-виховному та корекційно-р...
Лісова Л.І. - Порівняльний аналіз програмних вимог до вмінь розв’язувати арифметичні задачі учнями загальноосвітньої та спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з ТПМ
Лісова Л.І. - Порівняльний аналіз програмних вимог до вмінь розв’язувати арифметичні задачі учнями загальноосвітньої та спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з ТПМ
Відомості про автора. Лісова Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. У запропонованій статті на ...
Максименко Н.В. - Окремі аспекти функціонування джерел з формування основ безпеки життєдіяльності учнів молодших класів з порушеннями інтелекту
Максименко Н.В. - Окремі аспекти функціонування джерел з формування основ безпеки життєдіяльності учнів молодших класів з порушеннями інтелекту
Відомості про автора: Максименко Наталя, вчитель-логопед, аспірант у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, Україна. Безпека особи розглядається як результат взаємоузгодженої співпраці державної системи підтримки безпеки і системи освіти. Зміст освіти, її струк...
Марцинковська Б., Конєчна І., Смолінська К. - Формування комунікативної діяльності у дітей з синдромом Аспергера у шкільних ситуаціях
Марцинковська Б., Конєчна І., Смолінська К. - Формування комунікативної діяльності у дітей з синдромом Аспергера у шкільних ситуаціях
Відомості про автора: Барбара Марцинковська, професор Університету Марії Гжегожевської. Івона Конєчна, доктор філософії Університету Марії Гжегожевської. Катерина Смолінська, доктор філософії Університету Марії Гжегожевської. У статті представлено аналіз комунікаційної поведінки учнів з синдромом...
Млинарчик-Карабін Е. - Питання невербальної комунікації у дітей з аутизмом в контексті теорії свідомості
Млинарчик-Карабін Е. - Питання невербальної комунікації у дітей з аутизмом в контексті теорії свідомості
Відомості про автора: Евеліна Млінарчик-Карабін, Департамент освіти і реабілітації людей з інвалідністю Академії Спеціальної Педагогіки ім. Марії Гжегожевської, м. Варшава, Польща. У статті не висвітлено комплексного дослідження комунікативної діяльності дітей з порушеннями спектру аутизму. Проте п...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • В.А. Гладуш - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
 • Мацей Танаш - доктор габілітований, професор Академії Педагогіки ім. Марії Гжегожевської, м. Варшава, Польща.
 • М.І. Супрун - доктор педагогічних наук, професор кафедри психопедагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
 • П.С. Атаманчук доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Редакційна колегія

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • О.П. Глоба, доктор педагогічних наук, професор;
 • Е. Кулєша, доктор педагогічних наук, професор;
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.М. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С.В. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.І. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • Шевцов А.Г., доктор педагогічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д.І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №16 від 28.12.2016 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 8./ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. – 362 с.

ISSN 2413-2578

ICV 2015: 50.73

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні питання спеціальної та інклюзивної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. У ньому висвітлюється особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами осіб з особливими освітніми потребами як в умовах дошкільних, шкільних та позашкільних спеціальних закладів, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць включено до переліку наукових фахових видань України і в міжнародну базу Index Copernicus.

Збірник наукових праць адресується спеціалістам в галузі спеціальної та інклюзивної освіти, докторантам та аспірантам, усім, хто цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку корекційної педагогіки та спеціальної психології.

ISSN 2413-2578

ICV 2015: 50.73

Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 16428-4900Р від 13.03.2010 р.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2016