index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Константинів О.В. - Клуб вихідного дня як інноваційна форма організації виховного процесу у спеціальній школі-інтернат

24.05.2017

Відомості про автора: Константинів Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У колі наукових інтересів: професійно-трудове навчання і виховання дітей з інтелектуальною недостатністю.

У статті розглянуто інноваційну форму організації виховного процесу учнів з інтелектуальною недостатністю в умовах спеціальної школи-інтернат. Зокрема, звертається увага на організацію виховання дітей під час вихідних днів у формі Клубу вихідного дня. Метою Клубу вихідного дня є створення цілеспрямованого, систематичного багатофункціонального процесу направленого на збагачення духовних, моральних, родинних, патріотичних цінностей та здорового способу життя учнів спеціально школи-інтернат.

Охарактеризовані завдання, а саме: виховання гармонійної особистості шляхом використання новітніх педагогічних технологій; сприяння формування учнівського колективу, враховуючи їх індивідуальні особливості, інтереси, проблеми та думки; збереження здоров’я учнів, виховання бережливого ставлення до власного здоров’я та життя, шляхом створення спеціальних виховних умов;        виховання цілісної та морально зрілої особистості, формування адекватного оцінювання навколишньої дійсності у повсякденному житті.

Автором визначено напрямки виховання, а саме формування здорового способу життя та моральне виховання. Формування здорового способу життя передбачає застосування  здоров’язберігаючих технологій навчання, дотримання режиму рухової активності, поєднання рухового і статичного навантаження; заміна авторитарного стилю спілкування на стиль співробітництва, створення емоційної сприятливої атмосфери виховного процесу; формування в учнів усвідомлення цінності здоров’я, профілактика захворювань. Розкрито зміст та методи морального виховання учнів з атиповим розвитком. А саме: методи виховного впливу, серед яких найважливіші — методи етич­ного інформування, методи створен­ня виховних ситуацій, форму­вання досвіду відповідної пове­дінки, ме­тоди стимулювання належної поведінки, бути корисним членом суспільства. Основним засобом такого виховного впливу виділено виховні заняття у формі гурткової роботи.

Ключові слова: виховна робота, інноваційна форма, формування здорового способу життя, моральне виховання, спеціальна школа-інтернат.

Статистика кількість переглядів1081 кількість завантажень865
Ще статті цього автора