index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №9 (2017)

Сімко А.В. - Особливості розвитку психомоторної активності дітей
Сімко А.В. - Особливості розвитку психомоторної активності дітей
Відомості про автора: Сімко Алла Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У статті здійснено теоретичний аналіз наукових до...
Скрипник Т.В. - Стратегії класного менеджменту для інклюзивного середовища
Скрипник Т.В. - Стратегії класного менеджменту для інклюзивного середовища
Відомості про автора: Скрипник Тетяна, доктор психологічних наук, професор кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна. Коло наукових інтересів: системна допомога дітям з аутизмом, стандарти психол...
Cтригунова А.І. - Соціально-побутове орієнтування як засіб формування комунікативних умінь у дітей з порушенням розумового розвитку
Cтригунова А.І. - Соціально-побутове орієнтування як засіб формування комунікативних умінь у дітей з порушенням розумового розвитку
Відомості про автора: Стригунова Альона, аспірант Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна. У колі наукових інтересів: розвиток комунікативних умінь у молодших школярів з порушенням розумового розвитку на уроках соціально-побутового орієнтування. У статті висвітлено основні в...
Сухіна І.В. - Родинний супровід дітей раннього віку з розладами аутичного спектру: шляхи реалізації
Сухіна І.В. - Родинний супровід дітей раннього віку з розладами аутичного спектру: шляхи реалізації
Відомості про автора: Сухіна Ірина, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії корекції розвитку дітей з аутизмом Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна. У колі наукових інтересів: особливості особистості дітей з аутизмом, рання допомога дітям з а...
Таран О.П., Бабич Н.М., Супрун Г.В., Мельніченко Т.В., Кібальна К.О. - Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)
Таран О.П., Бабич Н.М., Супрун Г.В., Мельніченко Т.В., Кібальна К.О. - Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)
Відомості про автора: Таран Оксана, кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема формування гармонійної особистості дітей в нормі та при порушен...
Ткач О.М. - Структуризація і трансформація семантичних полів слів в онтогенезі
Ткач О.М. - Структуризація і трансформація семантичних полів слів в онтогенезі
Відомості про автора: Ткач Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У колі наукових інтересів: розвиток лексики та граматики як складових семантичних полів слів. У ст...
Товстоган В.С. - Дослідження стану сформованості професійно-трудової компетентності в старшокласників з порушенням інтелектуального розвитку
Товстоган В.С. - Дослідження стану сформованості професійно-трудової компетентності в старшокласників з порушенням інтелектуального розвитку
Відомості про автора: Товстоган Володимир Святославович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету, Херсон, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції і розвитку дітей з порушенням інтелектуального розвитку та методики їх навчання. ...
Утьосова О.І. - Методика визначення рівня сформованості математичних знань у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю
Утьосова О.І. - Методика визначення рівня сформованості математичних знань у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю
Відомості про автора: Утьосова Олена Іванівна, завідувач Державної установи «Закарпатська обласна психолого-медико-педагогічна консультація», м. Ужгород, Україна. У колі наукових інтересів: проблема формування математичних уявлень у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю. У ст...
Ферт О.Г. - Проблема виявлення гіперактивного розладу з дефіцитом уваги та основні складові педагогічної підтримки дітей з гіперактивним розладом з дефіцитом уваги
Ферт О.Г. - Проблема виявлення гіперактивного розладу з дефіцитом уваги та основні складові педагогічної підтримки дітей з гіперактивним розладом з дефіцитом уваги
Відомості про автора: Ферт Ольга Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, Україна. У колі наукових інтересів: навчання дітей з розладами поведінки та емоц...
Хайдарова О.С., Блеч Г.О. - Корекційно-розвивальне навчання з розвитку мовлення дітей з особливими потребами
Хайдарова О.С., Блеч Г.О. - Корекційно-розвивальне навчання з розвитку мовлення дітей з особливими потребами
Відомості про авторів: Хайдарова О.С., аспірант Інституту спеціальної педагогіки Національної Академії педагогічних наук України, вчитель початкових класів, дефектолог-логопед Комунального закладу «Молочанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Запорізької обласної Ради, Токмак, ...
Чеботарьова О.В. - Реалізація педагогічної технології трудового навчання школярів із порушеннями опорно-рухового апарату та інтелекту
Чеботарьова О.В. - Реалізація педагогічної технології трудового навчання школярів із порушеннями опорно-рухового апарату та інтелекту
Відомості про автора: Чеботарьова Олена Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема трудового н...
Чопік О.В. - Психолого-педагогічний супровід дітей з ДЦП в інклюзивному закладі
Чопік О.В. - Психолого-педагогічний супровід дітей з ДЦП в інклюзивному закладі
Відомості про автора: Чопік Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема формування колективу учнів інклюзивного класу, особливості навчання дітей з пор...
Шевченко В.М. - Мультимедійні технічні засоби навчання дітей з порушеннями слуху в сучасній школі
Шевченко В.М. - Мультимедійні технічні засоби навчання дітей з порушеннями слуху в сучасній школі
Відомості автора: Шевченко Володимир Миколайович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Київ, Україна. Коло наукових інтересів: історія сурдопедагогіки, ранній розвиток дітей з порушеннями слуху, реабіліта...
Шевченко C.М. - Особливості навчального процесу дітей з порушеннями слуху на етапі становлення Української незалежної держави
Шевченко C.М. - Особливості навчального процесу дітей з порушеннями слуху на етапі становлення Української незалежної держави
Відомості про автора: Шевченко Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, Київ, Україна. Коло наукових інтересів: історія педагогіки, історія сурдопедагогіки, розвиток дітей з порушеннями слуху. У стат...
Шевченко Ю.В. - Соціалізація дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти в Україні
Шевченко Ю.В. - Соціалізація дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти в Україні
Відомості автора: Шевченко Юлія Василівна, магістр спеціальної психології (медичної). Практичний психолог ДНЗ (ясла-садок комбінованого типу) «Веселка», Київська обл. м. Обухів. Коло наукових інтересів: історія психології, ранній розвиток дітей з особливими освітніми потребами, корекційн...
Шереметьєва О.В., Трофімова Н.Є. - «Педагогічний діагноз» мовного розвитку в ранньому віці
Шереметьєва О.В., Трофімова Н.Є. - «Педагогічний діагноз» мовного розвитку в ранньому віці
Відомості про автора: Шереметьєва Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної педагогіки, психології і предметних методик, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», Челябінськ, Росія. У колі наукових інтересів: лог...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • В.А. Гладуш - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
 • Мацей Танаш - доктор габілітований, професор Академії Педагогіки ім. Марії Гжегожевської, м. Варшава, Польща.
 • М.І. Супрун - доктор педагогічних наук, професор кафедри психопедагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Редакційна колегія

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • О.П. Глоба, доктор педагогічних наук, професор;
 • Е. Кулєша, доктор педагогічних наук, професор;
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.М. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С.В. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.І. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • Шевцов А.Г., доктор педагогічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д.І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №4 від 04.04.2017 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 9, у 2 т./ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2017.

ISSN 2413-2578

ICV 2015: 50.73

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні питання спеціальної та інклюзивної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. У ньому висвітлюється особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами осіб з особливими освітніми потребами як в умовах дошкільних, шкільних та позашкільних спеціальних закладів, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць включено до переліку наукових фахових видань України і в міжнародну базу Index Copernicus.

Збірник наукових праць адресується спеціалістам в галузі спеціальної та інклюзивної освіти, докторантам та аспірантам, усім, хто цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку корекційної педагогіки та спеціальної психології.

ISSN 2413-2578

ICV 2015: 50.73

Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2017