index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Вержиховська О.М. - Теоретичні основи підготовки дітей з розумовою відсталістю до навчання у школі

23.05.2017

Відомості про автора: Вержиховська Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна.

У статті розкриті положення щодо вивчення психолого-педагогічних основ підготовки дітей з розумовою відсталістю до навчання у школі, зокрема звертається увага на теоретичні та методологічні аспекти цієї проблеми. Автором чітко визначено та описано психолого-педагогічні умови спрямованості навчально-виховної та корекційної роботи при підготовці дітей з розумовою відсталістю до навчання у школі.

У процесі дошкільного виховання, на думку автора, одним із напрямків якого є підготовка дітей з розумовою відсталістю до навчання у школі, провідним в усіх видах діяльності виступає розумовий розвиток, який покладається в основу усіх напрямків виховання і формує у дітей навчально-виховні категорії у когнітивній (знання, розуміння, аналіз, синтез, застосування), емотивній (чуттєве сприйняття, реагування, емоційний відгук, засвоєння та вироблення ціннісних орієнтацій) та психомоторно-регулятивній (маніпуляція, регуляція, саморегуляція, самовиховання) галузях. Відповідні категорії закріплюються у процесі включення дитини у різні види діяльності (предметно-практична, ігрова, образотворча, само обслуговуюча, суспільно корисна діяльності), що проходить концентрично, системно і доповнює кожний віковий етап її розвитку. Окрім цього, під час навчальних занять (ознайомлення з довкіллям, розвиток математичних уявлень, розвиток мовлення тощо) та корекційно-виховної роботи іде розвиток розумових здібностей, які потім покладаються в основу становлення навчальної діяльності у дошкільників.

Автор звертає увагу на те, що саме порушення пізнавальної діяльності у дошкільників з розумовою відсталістю потребує особливої організації психолого-педагогічної навчально-виховної та корекційної роботи з ними щодо переходу їх на новий вид діяльності. Саме тому вона пропонує увесь навчально-виховний та корекційний процес у спеціальному дошкільному закладі починати з молодших груп і поступово спрямовувати на підготовку дітей з розумовою відсталістю до навчальної діяльності, при цьому проходячи повноцінно, за допомогою дорослого, усі види діяльності дошкільника, як провідні (предметно-практична, ігрова), так і супутні (образотворча, само обслуговуюча, суспільно корисна, трудова) .

Підсумовуючи результати досліджень автор розглядає психолого-педагогічні основи підготовки дітей з розумовою відсталістю до навчання у школі саме тому, що при аналізі теоретичних положень, практичного досвіду, програмованого та методичного забезпечення вона не бачить чіткого визначення базового основного показника та системи навчально-виховної та корекційно-реабілітаційної роботи, що розвиває не окремі види діяльності дошкільників з розумовою відсталістю чи їх особистісні якості, але й сприяє цілісному розвитку, соціалізації та адаптації даної категорії дітей.

Ключові слова: дошкільники з розумовою відсталістю, підготовка до школи, навчальна діяльність , психологічні та педагогічні основи підготовки до школи, навчальна робота, виховна робота, корекційна робота.

Статистика кількість переглядів1189 кількість завантажень610
Ще статті цього автора