index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Вержиховська О.М. - Особливості використання методики формування свідомості та переконання при роботі з розумово відсталими молодшими школярами

26.11.2016

Verzhihovska O.M. Peculiarities of usage of consciousness forming and persuasion methods when working with mentally retarded primary school pupils / O. M. Verzhihovska // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 2.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 5-15

У статті подані основні положення методики формування свідомості та переконання розумово відсталих учнів. Перш за все зроблено структурний та змістовий аналіз поняття ?переконання як гіпотези, доказу, аргументу. При цьому зазначається на тому, що переконання має два ступеня (пояснення та навіювання) і виникає на основі як психологічних (мовні та немовні засоби), так і педагогічних (команда, показ, установка, самонавіювання, приклад та ін.) впливів. Розкриття сутності поняття ?переконання? логічно підводить до характеристики методики формування свідомості та переконання, яка передусім, спрямована на: розвиток свідомості вихованців; організацію процесу формування у них системи поглядів та переконань; світосприйняття; на вироблення самостійного мислення; формування в учнів уміння висловлювати самостійно свої погляди та переконання. Автором звертається увага на методи формування свідомості та переконання (інформаційний, пошуковий, метод дискусійного характеру, метод взаємної освіти). Основним у статті є розкриття можливостей використання методики формування свідомості та переконання при роботі з розумово відсталими молодшими школярами, яким характерно: некритичність сприйняття того, що навіюється, тому у них виникає повне наслідування діяльності та поведінки інших, що особливо негативно тоді, якщо приклад виявляється не позитивним; низький рівень розуміння етичних узагальнень та усвідомлення своїх обов’язків; неспроможність самостійної перевірки знань на практиці і не здатність навчитись передавати свої знання товаришам. Отже, на думку автора, за допомогою методів формування свідомості та переконання у розумово відсталих молодших школярів потрібно розвивати: критичність мислення, а це можливо лише при систематичному збалансованому впливі педагогів під час різних видів діяльності; особистісні якості, а саме, пояснити дітям сутність цих категорій, формувати у них відповідне ставлення до них, а також розвивати на базі усвідомлення відповідних категорій, особистісно- вольові та особистісно-моральні якості; етичні знання за допомогою мотивованих пояснень, коротких цікавих оповідань, вказівок стосовно наслідків неправильного вчинку. Саме тому роль методики формування свідомості та переконання полягає у тому, щоб навчити розумово відсталих молодших школярів самостійно використовувати свої знання у будь-яких ситуаціях та перетворювати наявні знання у переконання.

Ключові слова: розумово відсталі молодші школярі, переконання, свідомість, інформаційний метод, пошуковий метод, дискусійний метод, метод взаємної освіти.

Статистика кількість переглядів762 кількість завантажень0
Ще статті цього автора