index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Аксаміт Д., Гаврилова Н.С. - Система навчання, виховання та реабілітації дітей з порушеннями розумового розвитку в Україні та Польщі

01.03.2019

Відомості про авторів: Діана Аксаміт, доктор гуманітарних наук у сфері педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської, Польща. У сфері наукових інтересів: проблеми реабілітації осіб з глибокою інтелектуальною неповносправністю, ставлення суспільства до осіб з інтелектуальною неповносправністю, Гаврилова Наталія, кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції порушень артикуляційної моторики, фонетичного боку мовлення у дітей та особливостей засвоєння і формування знань з математики у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення; історія розвитку спеціальної педагогіки. E-mail:

Відомості про наявність друкованих статей: Aksamit, D. (2015). Wybrane determinanty kszta?towania to?samo?ci psychospo?ecznej osób z niepe?nosprawno?ci? intelektualn?. W: Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / editedby V.M. Synjov, O.V. Havrilov- Issue 5. Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015. s.5-16. Aksamit-Staszkievicz, D. (2013). Percepcja osób z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? przeznauczycieli i uczniów szkó? ogólnodost?pnych w Polsce i na Litwie. Szko?a Specjalna, 1, 26-33. Гарилова Н.С., Константинов О.В. Формирование социально-трудовой компетентности учащихся с ограниченными возможностями в условиях центра досуга и труда при специальной общеобразовательной школе для детей с недостатками умственного развития. Materialy IX mezinarodniv edecko-praktika conference «Aktualni vymozenostivedy – 2013.» - Dil 10. Pedagogika. Telovychovaa sport: Praga. Publishing Haus «Education and Science» s.r.o. – С. 66 – 74. Гаврилова Н.С., Константинів О.В. Історичний аналіз та перспективи розвитку професійно-трудової освіти дітей з порушеннями інтелекту в Україні. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка і спеціальна психологія.

 

У статті розглянуто специфіку організації спеціального навчання дітей з порушеннями розумового розвитку. Дослідження носить історичний характер. В результаті проведення науково-теоретичного аналізу визначено та охарактеризовано шлях розвитку системи спеціальної освіти дітей з порушеннями розумового розвитку в Україні та Польщі з початку 19 століття. Виявлено також пріоритетні напрямки розвитку спеціального навчання в умовах інклюзії. Описано умови за яких інклюзія може бути ефективною.

Метою дослідження було не стільки сформувати порівняльний аналіз особливостей розвитку спеціальної освіти в обох країнах скільки визначити найбільш ефективні напрацювання та напрямки її подальшого удосконалення. А також, оскільки Польща раніше увійшла в процес реформування спеціальної освіти у напрямку інклюзії, цей досвід може бути вагомим для України для більш глобального бачення змісту самої проблеми та спрямування її розвитку у позитивному руслі.

Ключові слова: спеціальна освіта, інклюзивне навчання, порушення розумового розвитку, інтелектуальна неповносправність.  

Статистика кількість переглядів1071 кількість завантажень235
Ще статті цього автора