index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Лісова Л.І. - Труднощі у процесі синтезу усіх даних тексту арифметичної задачі молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення

30.06.2019

Відомості про автора: Лісова Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. 

Відомості про наявність друкованих матеріалів: Лісова Л.І. Характеристика труднощів засвоєння арифметичних задач молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення / Szkola specjalna: czasopismo poswiecone pedagogice specjalnej. Komitet redakcyjny: Ewa Maria Kulesza, Bernadetta Kozewska, Katarzina Smolinska. – Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. – 2013. – 184199.; Лісова Л.І. Особливості розв′язування арифметичних задач молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення на етапі аналізу тексту / Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць / за ред. В.М.Синьова, О.В.Гаврилова. – Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2018. – Вип. 12.– С. 188– 197.

У запропонованій статті подано результати дослідження особливостей труднощів під час розв’язування арифметичних задач, зокрема на етапі синтезу тексту арифметичної задачі молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення та на їх основі виділено рівні сформованості даної навички. В результаті аналізу матеріалів дослідження нами було виявлено, що при синтезі даних арифметичної задачі у молодших школярів з ТПМ зустрічалися два типи труднощів: труднощі співвіднесення окремих складових задачі між собою та труднощі об’єднання усіх даних змісту арифметичної задачі у вигляді
арифметичних дій. Нами було визначено, що труднощі співвіднесення окремих складових задачі між собою проявлялися у вигляді наступних помилок: неправильного співвіднесення числових даних зі словами: предметами, явищами тощо; узагальнення з опорою на зовнішні ознаки, ігноруючи при цьому абстрактне значення складових задачі; неправильного поєднання між собою чисел і знаків арифметичних дій. Наступний тип труднощів, який ми простежували при проведенні синтезу змісту арифметичної задачі молодшими школярами з ТПМ це – труднощі об’єднання усіх даних змісту арифметичної задачі у вигляді арифметичних дій, що проявлялись у вигляді наступної помилки: неправильного визначення послідовності арифметичних дій за допомогою яких розв’язується задача. В результаті підсумкового аналізу матеріалів дослідження було визначено рівні сформованості навички синтезу усіх даних тексту арифметичної задачі у молодших школярів з ТПМ. За результатами аналізу матеріалів дослідження ми спостерігаємо ще досить великий відсоток молодших школярів з ТПМ до кінця початкової школи, які ще потребують допомоги в процесі роботи над синтезом тексту арифметичної задачі.

Ключові слова: аналіз, арифметична задача, загальноосвітня школа, молодший шкільний вік, синтез, тяжкі порушення мовлення.

Статистика кількість переглядів837 кількість завантажень445
Ще статті цього автора