index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Лісова Л.І. - Історичний аналіз формування методик навчання дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення розв’язування арифметичних задач

30.06.2021

Відомості про автора. Лісова Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна.

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику. 1. Лісова Л.І. (2013). Характеристика труднощів засвоєння арифметичних задач молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення / Szkola specjalna: czasopismo poswiecone pedagogice specjalnej. Komitet redakcyjny: Ewa Maria Kulesza, Bernadetta Kozewska, Katarzina Smolinska. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 184-199. 2. Лісова Л.І. (2015). Specification of difficulties in arithmetic encountered by the primary school pupils with severe speech disorders. International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies. Warsaw.: Maria Grzegorzewska University. Vol.2. No.1. 53-57.

У запропонованій статті проведено аналіз методик навчання дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення розв’язування арифметичних задач. Особливе значення в освіті належить дошкільній педагогіці. Саме в дошкільному віці у процесі спеціально організованої і стимульованої діяльності, відбувається становлення пізнавальних процесів, розвиваються якості особистості. Величезне значення в освіті, розвитку, соціальній адаптації та підготовці до шкільного навчання належить формуванню математичних уявлень у дошкільників. Адже у процесі вивчення математики закладається необхідне в подальшому житті вміння аналізувати навколишнє середовище, тобто виконувати дії не лише згідно чітко розроблених алгоритмів, але й коригувати власну поведінку відповідно до змінних умов. Одним з важливіших напрямків роботи з формування початкових математичних уявлень у дошкільників є розв’язування арифметичних задач. Арифметика виникла з постійної практики людини, з її життєвих потреб. Розвивалася вона постійно і протягом довгого часу. Перші згадки про арифметику відомі вже від початку людського суспільства. Розв’язування арифметичних задач має важливе значення для розвитку пізнавальних процесів та мовлення у дітей з порушеннями мовлення. Діти навчаються складати фрази, висловлювати свою думку, аналізувати значення слів, встановлювати зв’язки між ними, переказувати зміст задачі, що сприяє розвитку активного і пасивного словника, вміння граматично правильно вживати слова, будувати розгорнуті речення.

Ключові слова: арифметична задача, дошкільний вік, розв’язування, порушення мовлення.

Статистика кількість переглядів435 кількість завантажень204
Ще статті цього автора