index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Гаврилов О., Лісова Л. - Формування інтелектуальних зв′язків у процесі розв’язування арифметичних задач учнями 1-2 класів з тяжкими порушеннями мовлення

16.07.2022

Відомості про авторів. Гаврилов Олексій, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. У колі наукових інтересів  спеціальна методика формування математичних знань, умінь і навичок у дітей з інтелектуальними та мовленнєвими порушеннями, робота з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку помірного, тяжкого та глибокого ступеня. 

Лісова Людмила, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна.

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику. 1. Лісова Л.І. Труднощі у процесі синтезу усіх даних тексту арифметичної задачі молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць / за ред. О.В. Гаврилова, В.М. Синьова. Кам'янець-Подільський. ПП «Медобори-2006». 2019. Вип. 13. С. 176- 185. 2. Лісова Л.І. Особливості підготовки молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення до розв’язування арифметичних задач на логопедичних заняттях. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруюва. Суми. Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка. 2020. № 7 (101). С. 308-318. 3.
Лісова Л.І.
Характеристика труднощів у процесі обчислення арифметичних дій молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць. За ред. М.К. Шеремет. Кам’янецьПодільський. Видавець Панькова А.С. Вип. 16. 2020. С.123-128.

В статті запропоновані напрямки підготовки молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення до розв’язування арифметичних задач. Аналіз спеціальних  науково-методичних джерел і матеріалів проведеного нами дослідження показав, що у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення рівень засвоєння арифметичних задач переважно низький, а на кожному етапі роботи над ними виникають різні типи труднощів. Причини таких труднощів різні, зокрема вибіркове недорозвинення окремих пізнавальних процесів, а також компонентів навчальної діяльності. В результаті, дана категорія учнів вимагає спеціально організованої роботи, спрямованої на формування вміння і навичок розв′язування арифметичних задач. З огляду на це, ми припустили, що розвиток навиків розв’язання арифметичних задач учнями молодших класів з тяжкими порушеннями мовлення можна сформувати за умови, що будуть визначенні опорні слова на які учень має звертати увагу при розв’язанні задачі, спільні у типах задач, відмінності у текстах задач, інтелектуальні моделі які задіюють дитину в процесі розв’язання та системи зв’язків в межах цих інтелектуальних моделей. Нами були проаналізовані різні типи арифметичних задач які вивчають учні з типовим розвитком та молодші школярі з тяжкими порушеннями мовлення впродовж молодшої школи. Формування знань, умінь та навичок над змістом задач різного типу та різного рівня складності в умовах інклюзивного навчання відбувається у чіткій послідовності: від простого до складного, з урахуванням обсягу умови задачі та опорних слів, що визначають алгоритм її розв’язання. Для ефективного засвоєння дітьми з тяжкими порушеннями мовлення арифметичних задач необхідно удосконалити у них рівень усвідомлення життєвих ситуацій, сформувати опорні інтелектуальні моделі та розвинути необхідні інтелектуальні зв’язки.

Ключові слова: арифметична задача, інтелектуальні зв’язки, молодші школярі, опорні слова, типи задач, тяжкі порушення мовлення.

Статистика кількість переглядів179 кількість завантажень130
Ще статті цього автора