index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Опалюк О.М. Лісова Л.І. - Формування риторичної культури мовлення фахівців спеціальної освіти

15.03.2023

Відомості про авторів. Опалюк Олег Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботиКам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. Лісова Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна.

Відомості про наявність друкованих статей: Опалюк О.М. Опалюк Т.Л. Лісовий О.І. Основи красномовства. Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський.: ПП Мошак М.І., 2011.216 с. Опалюк О.М. Опалюк Т.Л. Особливості морально-психологічного контексту спілкування. Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Григорія Силовича Костюка АПН України. Кам’янецьПодільський: Аксіома, 2011. Вип.11. С. 560-568. Опалюк О.М. Особливості культури мовлення корекційного педагога в системі інклюзивного навчання. Психолого-педагогічний супровід дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціальної та інклюзивної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 9 листопада 2021 р. Кам’янець-Подільський. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2021. С. 194-197.

У запропонованій статті подано результати дослідження риторичної культури мовлення фахівців спеціальної освіти в закладах інклюзивної та спеціальної освіти. Культура мовлення фахівців спеціальної освіти – це не просто комунікативна дія вона є зразком для наслідування дітьми, засобом взаємодії з батьками, зрештою, показником професійної, педагогічної, людської культури. Специфіка культури мовлення сучасного фахівція спеціальної освіти полягає у його багатоаспектності та в умінні користуватися мовними і позамовними засобами для досягнення максимального ефекту у професійній діяльності. Мовленнєва культура фахівців спеціальної освіти в системі спеціального та інклюзивного навчання – система духовних форм забезпечення життєдіяльності людини де добір і застосування мовних засобів, дозволяють отримати найбільший ефект від поставлених комунікативних завдань.

Ключові слова: фахівці спеціальної освіти, культура мовлення, корекційний педагог, культура мовленнєвого спілкування, заклад спеціальної освіти, закладах інклюзивної освіти.

Статистика кількість переглядів88 кількість завантажень144
Ще статті цього автора