index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Гринькова Н., Лісова Л., Опалюк О. - Сучасні проблеми організації роботи вчителя-логопеда в умовах інклюзивно-ресурсного центру

14.10.2023

Відомості про авторів. ГРИНЬКОВА Надія, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету, Україна.

ЛІСОВА Людмила, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. 

ОПАЛЮК Олег, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи факультету спеціальної освіти, психології і соціальної  роботиКам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна.

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику. Лісова Л.І., Опалюк О.М., Глоба О.П. До питання про роботу логопеда в умовах інклюзивного навчального простору. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 18 за ред. М.К. Шеремет Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2021. С.97-111. Гринькова Н. М. Науково-теоретичні засади логопедичної роботи в умовах інклюзивно-ресурсного центру. Корекційна педагогіка і психологія. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка / за ред. Н.С. Гаврилової. Кам'янець-Подільський: Видавець Ковальчук О. В., 2021. Вип. 12. С. 88-93.

У даній статті виокремленні та проаналізовані сучасні проблеми організації роботи вчителя-логопеда, який працює в інклюзивно-ресурсному центрі: недостатнє матеріально-технічне забезпечення кабінету для надання психолого-педагогічної допомоги дітям, які мають порушення мовлення; удосконалення та унормування роботи вчителя-логопеда в умовах онлайн режиму; надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами із сімей, які є біженцями, або тимчасово внутрішньо переміщеними особами та ін. На підставі результатів проведеного опитування серед вчителів-логопедів (фахівців) інклюзивно-ресурсних центрів, у якому взяли участь 30 респондентів. Зміст питань анкети передбачав виявлення актуальних проблем, які пов’язані із організацією логопедичної роботи в інклюзивно-ресурсних центрів і шляхів їх вирішення. Анкета вміщена у Google формі, у якій проводилося опитування учителів-логопедів, які працюють в інклюзивно-ресурсних  центрах та ознайомлення із досвідом роботи учителя-логопеда в цій установі також визначено ряд факторів, які стоять на заваді його ефективної роботи.
За результатами проведеної роботи нами встановлено, що діяльність сучасних інклюзивно-ресурсних центрів обмежується низкою проблем, які пов’язані з організацію роботи самої установи та фахівця (учителялогопеда), а також із державною політикою та ставленням суспільства до потреб дітей із особливими освітніми потребами та їхніх батьків. Проведене опитування, а також спостереження за роботою учителя-логопеда в цих установах дає підстави для висновку, що проблеми, які стоять на заваді його ефективної роботи пов’язані із низкою факторів: особистим ставлення до роботи і відповідальністю щодо виконання професійних обов’язків; діяльністю самої установи, наявністю необхідного матеріально-технічного забезпечення, введенням банку даних дітей з особливими освітніми потребами; державним регламентуванням і підтримкою діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, відтак забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, а також ставлення суспільства до таких дітей.

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами; інклюзивноресурсний центр; логопед; порушення мовлення.

 

Статистика кількість переглядів104 кількість завантажень78
Ще статті цього автора