index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Опалюк О.М. Лісова Л.І. - Своєрідність художнього сприймання у молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку

30.01.2022

Відомості про авторів. Опалюк Олег Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медикопедагогічних основ корекційної роботи факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботиКам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна.

Лісова Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна.

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Гаврилов О.В., Липа О.В., Ляшенко О.М., Левицький В.Е., Опалюк О.М., Глоба О.П., Данильченко Є.В. Прикладна корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка. Навчальний посібник. Кам’янець- Подільський. ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. 592 с. 2. Опалюк О.М. Особливості використання нетрадиційних технік образотворчого мистецтва на уроках малювання в допоміжній школі // Актуальні питання колекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т. / За ред. В.М. Синьова, О.В.Гаврилова. – Кам’янецьПодільський: Медобори-2006, 2016. Т.2. 486с. С. 263-273.

У запропонованій статті подано результати дослідження художнього сприймання у молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку.
Перед сучасною спеціальною школою стоїть завдання підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Результати безпосереднього вивчення стану роботи з творами образотворчого мистецтва свідчать, що у спеціальній школі резерви продуктивного вирішення корекційно-розвивальних та виховних завдань використовуються неповною мірою. Актуальними залишаються питання про особливості сприймання у молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку художніх образів творів живопису, їх розуміння і переживання, методики проведення уроків з образотворчого мистецтва та відповідної позакласної роботи з метою формування і корекції художнього сприймання школярів з порушеннями інтелектуального розвитку.
Основною метою роботи в спеціальній школі є – підготовка дитини з порушеннями інтелектудо суспільно-корисної праці. Відомо, що дитина з особливими потребами може бути підготовлена до суспільно-корисної праці при умові, якщо школа і сім’я зуміють виправити, в деякій мірі, недоліки інтелектуального і фізичного розвитку дитини, формують у неї правильні відношення до праці і вкажуть їй необхідний мінімум загальноосвітніх і професійнотрудових навиків. Важливе корекційне значення у досягненні цієї мети має естетичне виховання дитини, як складової частини загальної системи гармонійного виховання.
Естетичне виховання дітей спеціальної школи, звичайно, забруднено в силу їх загального інтелектуального недорозвитку і досить слабих можливостей до самостійної художньої творчості. Тому керівна роль в розвитку таких вихованців належить корекційному педагогу, а також батькам. 

Інтелектуальний недорозвиток, низький рівень пізнавальної діяльності, порушення емоційно-вольової сфери ускладнюють таку
роботу. Естетичне сприймання передбачає наявність суджень, оцінок, емоційного ставлення до навколишнього світу. Звичайно, тут не йдеться про формування у молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку повноцінного естетичного сприймання. Проте, під впливом корекційно-виховної роботи можна досягти деякого рівня правильних суджень і виробити певну естетичну чуйність, яка містить елементи естетичного сприймання.
Таким чином, недостатнє висвітлення у спеціальній літературі проблема сприймання творів образотворчого мистецтва молодшими школярами з порушеннями інтелектуального розвитку та необхідність визначення педагогічних умов, що сприяють вирішенню завдань спеціальної школи у цьому напрямку, неповне використання потенціалу образотворчого мистецтва у практиці роботи з молодшими школярами з порушеннями інтелектуального розвитку визначають актуальність обраної теми дослідження.

Ключові слова: молодший шкільний вік, порушення інтелектуального розвитку, естетичне сприймання, образотворче мистецтво.

 

 

Статистика кількість переглядів467 кількість завантажень216
Ще статті цього автора