index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №2 (2011)

Бєлова О.Б. - Особливості розвитку особистості молодших школярів з порушеним мовленнєвим розвитком
Бєлова О.Б. - Особливості розвитку особистості молодших школярів з порушеним мовленнєвим розвитком
Стаття розкриває основні особливості розвитку пізнавальних процесів та емоційно-вольової сфери у дітей з порушеним мовленнєвим розвитком. Ключові слова: увага, пам’ять, сприймання, відчуття, уява, мислення, мовлення, загальний недорозвиток мовлення, нерізко виражений недорозвиток мовлення, фо...
Вержиховська О.М. - Психолого-педагогічні основи підготовки розумово відсталих дітей до навчання у школі
Вержиховська О.М. - Психолого-педагогічні основи підготовки розумово відсталих дітей до навчання у школі
У статті показані положення щодо вивчення психолого-педагогічних основ підготовки розумово відсталих дітей до навчання у школі, зокрема звертається увага на теоретичні та методологічні питання цієї проблеми. Ключові слова: розумово відсталі діти, підготовка до школи, навчання, психологічні основи, ...
Гаврилов О.В. - Деякі аспекти організації роботи з дітьми з помірною та тяжкою розумовою відсталістю в республіці Польща
Гаврилов О.В. - Деякі аспекти організації роботи з дітьми з помірною та тяжкою розумовою відсталістю в республіці Польща
У статті висвітлюються деякі питання організації навчання, виховання та проведення корекційно-реабілітаційної роботи в закладах для дітей з помірною, тяжкою та глибокою розумовою відсталістю Республіки Польща. Ключові слова: діти з помірною, тяжкою, глибокою розумовою відсталістю, корекційно-реабіл...
Гаврилова Н.С., Верхогляд Г.В. - Порівняльна характеристика особливостей недорозвитку фонематичних процесів у першокласників з порушеннями мовлення та у розумово відсталих дітей
Гаврилова Н.С., Верхогляд Г.В. - Порівняльна характеристика особливостей недорозвитку фонематичних процесів у першокласників з порушеннями мовлення та у розумово відсталих дітей
У статті представлено результати дослідження фонематичних процесів у дітей першого класу з нормальним психічним та фізичним розвитком, з порушенням мовлення та інтелекту. Ключові слова: фонематичне сприймання, фонематичний контроль, фонематичний аналіз та синтез....
Галецька Ю.В. - Проблема формування соціально-побутових навичок у загальній та спеціальній психолого-педагогічній літературі
Галецька Ю.В. - Проблема формування соціально-побутових навичок у загальній та спеціальній психолого-педагогічній літературі
Стаття присвячена вивченню проблеми формування соціально-побутових навичок у загальній та спеціальній психолого-педагогічній літературі, висвітленню особливостей розвитку даних навичок у дітей в нормі та з особливостями психофізичного розвитку. Ключові слова: соціально-побутові навички, культурно-г...
Гаман А.М. - Профілактика правопорушень у допоміжній школі – важливий аспект формування правової освіченості дітей з вадами інтелекту
Гаман А.М. - Профілактика правопорушень у допоміжній школі – важливий аспект формування правової освіченості дітей з вадами інтелекту
У статті розкривається суть профілактики правопорушень в допоміжній школі як одного із важливих аспектів формування правової освіченості дітей з вадами інтелекту. Ключові слова: корекційна робота, інтелектуальна недостатність, профілактика правопорушень, правовиховна робота, правова культура, педаг...
Калініна Т.С. - Проблема психологічної готовності учнів із ЗПР на етапі переходу до середньої освітньої ланки
Калініна Т.С. - Проблема психологічної готовності учнів із ЗПР на етапі переходу до середньої освітньої ланки
Стаття присвячена особливостям перехідного періоду з молодшої до середньої ланки учнів із ЗПР. Розглянуто новоутворення молодшого шкільного віку особливості молодших підлітків (вікові, індивідуальні). Наведено причини і зовнішні прояви дезадаптації до середньої школи. Проаналізовано причини можливих...
Кирилюк Л.А. - Характеристика особливостей розвитку перцептивних дій у розумово відсталих дошкільників
Кирилюк Л.А. - Характеристика особливостей розвитку перцептивних дій у розумово відсталих дошкільників
В даній статті розкриваються особливості розвитку сприймання та відчуття дошкільників з розумовою відсталістю. Ключові слова: відчуття, сприймання, сенсорний розвиток, сенсорні еталони, розумово відсталі дошкільники....
Ковиліна В.Г. - Розвиток перцептивно-когнитивних функцій у дітей раннього віку
Ковиліна В.Г. - Розвиток перцептивно-когнитивних функцій у дітей раннього віку
Представлені особливості мислення дітей раннього віку. Ключові слова: мислення, діти раннього віку....
Козак А.В. - Корекція моральної поведінки у розумово відсталих дошкільників
Козак А.В. - Корекція моральної поведінки у розумово відсталих дошкільників
У статті розкриті особливості корекції моральної поведінки у розумово відсталих дошкільників засобами виховних занять з застосуванням ігор, творів художньої літератури та етичної бесіди. Ключові слова: заняття, гра, етична бесіда, моральна поведінка....
Константинів О.В. - Трудове виховання як засіб становлення особистості розумово відсталих дітей
Константинів О.В. - Трудове виховання як засіб становлення особистості розумово відсталих дітей
У статті розглядається трудове виховання як невід'ємна частина системи роботи спеціальної школи, від якої вирішальним чином залежить розвиток особистості учнів. Ключові слова: діти з розумовою відсталістю, трудове виховання, спеціальна школа, розвиток особистості....
Купчак О.М. - Система логопедичної корекція з дітьми із розладами спектру аутизму
Купчак О.М. - Система логопедичної корекція з дітьми із розладами спектру аутизму
В статті описано напрямки, етапи логопедичної роботи з дітьми із аутизмом. Ключові слова: діти з аутизмом, комунікативна діяльність, мовленнєва активність....
Левицький В.Е. - До питання про методику статевого виховання учнів молодших класів з порушеним інтелектом
Левицький В.Е. - До питання про методику статевого виховання учнів молодших класів з порушеним інтелектом
Стаття містить результати розгляду ефективних методів формування статевої вихованості школярів з порушеним інтелектом молодших класів. Ключові слова: статеве виховання, діти з порушеним інтелектом, спеціальна школа, статева вихованість....
Лепетченко М.В. - Особливості й значення впливу казки на формування творчих проявів дітей дошкільного віку із порушеннями мовлення
Лепетченко М.В. - Особливості й значення впливу казки на формування творчих проявів дітей дошкільного віку із порушеннями мовлення
Стаття присвячена аналізу особливостей сприйняття та розуміння дітьми казки та її значення у формуванні здатності до творчого самовираження дошкільників із порушеннями мовлення. Ключові слова: казка, сприйняття, розуміння, творча активність, творчі прояви, творчий процес....
Липа В.О., Сєрова С.О. - Про деякі проблеми впровадження інклюзивної освіти в Україні
Липа В.О., Сєрова С.О. - Про деякі проблеми впровадження інклюзивної освіти в Україні
Інклюзивна освіта потребує не лише методичної та матеріально-технічної підготовленості закладів системи освіти, але і змін етичних, психолого-педагогічних і загальнолюдських принципів відносин суспільства до категорії нетипових людей. Ключові слова: інтеграція, аномальні діти, соціальні умови....
Литвиненко В.А. - Формування творчої уяви у дошкільників із фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення
Литвиненко В.А. - Формування творчої уяви у дошкільників із фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення
У статті аналізується проблема формування творчої уяви у дошкільників, що мають фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення. Ключові слова: фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення, дошкільники, творча уява, мислення....
Ляшенко О.О. - Щодо питання про експериментальну програму з курсу "Основи правових знань" в допоміжній школі
Ляшенко О.О. - Щодо питання про експериментальну програму з курсу "Основи правових знань" в допоміжній школі
В статті запропоновано експериментальну програму з курсу "Основи правових знань" для учнів дев’ятих класів допоміжної школи. Ключові слова: право, правове виховання, діти з вадами інтелектуального розвитку....
Марцун Н., Хабарова С.П. - Формування емоційно-оціночної лексики старших дошкільників з загальним недорозвитком мовлення
Марцун Н., Хабарова С.П. - Формування емоційно-оціночної лексики старших дошкільників з загальним недорозвитком мовлення
В статті подані результати вивчення емоційно-оценочної лексики старших дошкільників (5-6 років) з загальним недорозвитком мовлення. Описані особливості проведення і коротке застосування змісту логопедичної роботи з формуванню частини лексики, яка вивчається. Ключові слова: загальний недорозвиток мо...
Матвєєва М.П., Мельник Л.П. - Психотерапія батьків як умова успішності соціально-психологічної реабілітації дитини вадами психофізичного розвитку
Матвєєва М.П., Мельник Л.П. - Психотерапія батьків як умова успішності соціально-психологічної реабілітації дитини вадами психофізичного розвитку
Стаття присвячена вивченню застосування психотерапії батьків, які виховують дітей з психофізичними вадами, з метою усунення їх глибинних психологічних проблем, що в свою чергу запобігатиме негативному впливові на психічний стан і розвиток дитини. Ключові слова: психотерапія, батьки, дитина з вадами...
Мілевська О.П. - Корекційні можливості образотворчої роботи з другокласниками із загальним недорозвитком мовлення
Мілевська О.П. - Корекційні можливості образотворчої роботи з другокласниками із загальним недорозвитком мовлення
У статті подано аналіз труднощів зображувальної діяльності, виконуваної другокласниками із тяжкою мовленнєвою патологією. На основі проведеного експерименту визначаються напрямки корекційного впливу образотворчої діяльності на розвиток мовленнєвих та немовленнєвих функцій у дітей означеної категорії...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • М.В. Савчин - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка;
 • А.І. Шинкарюк - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
 • О.М. Ляшенко - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дефектології Кримського інженерно-педагогічного університету.

Редакційна колегія

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • Г.І. Ходоровський, доктор медичних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • А.І. Шинкарюк, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №7 від 30 червня 2011 року)

А-43 Актуальні питання  корекційної освіти (педагогічні науки):  Збірник наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Вип. ІI. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2011. – 288 с.

У другому випуску збірника наукових праць „Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)? подані наукові праці стосовно питань теорії та практики організації навчально-виховної, корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими категоріями осіб з порушеннями психофізичного розвитку.

Адресується науковцям, практикам, студентам, які навчаються за спеціальністю „Корекційна освіта?, батькам, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку, всім, кому не байдужа доля таких осіб.

ISBN 978-966-1638-524

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №16428-4900Р від 13.03.2010 р.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2011

© ПП „Медобори-2006?, 2011