index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Шеремет М., Гаврилова Н., Федоренко С., Тищенко В., Мілевська О., Ткач О., Пінчук Ю., Швалюк Т., Константинів О., Гаврилов О. - Науково-теоретичні та прикладні підходи до формування професійних компетенцій вчителя-логопеда

17.10.2023

Відомості про авторів: Марія ШЕРЕМЕТ, доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної психології та медицини Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, м. Київ;

Наталія ГАВРИЛОВА, кандидат психологічних наук, професор кафедри логопедії і спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський;

Світлана ФЕДОРЕНКО, доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії та логопсихології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, м. Київ; 

Владислав ТИЩЕНКО, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, м. Київ;

Олена МІЛЕВСЬКА, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії і спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський;

Оксана ТКАЧ, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії і спеціальних методик Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський;

Юлія ПІНЧУК, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, м. Київ;

Тетяна ШВАЛЮК, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, м. Київ;

Оксана КОНСТАНТИНІВ, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії і спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський;

Олексій ГАВРИЛОВкандидат психологічних наук, професор кафедри логопедії і спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський. У колі наукових інтересів авторів є проблеми формування професійних компетенцій вчителів-логопедів.

Стаття включає науково-теоретичні та прикладні підходи до формування професійних компетенцій вчителялогопеда з з урахуванням сучасних тенденцій розвитку професійних стандартів і кваліфікацій в Україні. В ній намічені основні шляхи розроблення державного стандарту підготовки фахівців за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (за нозологіями) спеціалізації 016.01 Логопедія, що дозволяє розпочати роботу з обгрунтування науково-теоретичних підходів до формування професійного стандарту вчителя-логопеда на основі компетентісного підходу і налагодженні співпраці з роботодавцями. Охарактеризована мета професійної діяльності вчителя-логопеда. Подається узагальнена назва професії – вчитель-логопед відповідно до Національного класифікатора професій, пропонуються назви типових посад – вчитель-логопед, вчитель-логопед інклюзивного навчання (за трудовим  договором), фахівець-консультант інклюзивного ресурсного центруЗазначається, що здобуття професійної кваліфікації проводиться у закладах вищої освіти, які є суб’єктами, уповноваженими законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій шляхом підготовки здобувачів на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта спеціалізації 016.01 Логопедія галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Відзначається, що професійний розвиток із присвоєнням такої професійної кваліфікації відбувається відповідно до чинного законодавства. Також у статті аналізуються трудові функції як складова частина виду трудової діяльності вчителя-логопеда та пропонується орієнтовний опис трудових функцій вчителя-логопеда.

Ключові слова: компетентісний підхід, вчитель-логопед, трудові функції, професійний стандарт, професійна кваліфікація

Статистика кількість переглядів107 кількість завантажень93
Ще статті цього автора