index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Гаврилова Н., Федоренко С., Тищенко В., Мілевська О., Ткач О., Пінчук Ю., Швалюк Т., Константинів О., Гаврилов О. - Науковотеоретичні та прикладні підходи до формування професійних компетентностей терапевта мови та мовлення

28.01.2024

Відомості про авторів: Наталія ГАВРИЛОВА, кандидат психологічних наук, професор кафедри логопедії і спеціальних
методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський;

Світлана ФЕДОРЕНКО,  доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії і спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський,

Владислав ТИЩЕНКО, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, м. Київ;

Олена МІЛЕВСЬКА, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії і спеціальних методик Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський;

Оксана ТКАЧ, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії і спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський;

Юлія ПІНЧУК, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, м. Київ;

Тетяна ШВАЛЮК, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, м. Київ;

Оксана КОНСТАНТИНІВ, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії і спеціальних університету методик Кам’янець-Подільського національного імені Івана Огієнка, м. Кам’янець Подільський;

Олексій ГАВРИЛОВ, кандидат психологічних наук, професор кафедри логопедії і спеціальних методик Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський.

У колі наукових інтересів авторів є проблеми формування професійних компетенцій учителів-логопедів. У статті окреслено науково-теоретичні підходи та узагальнення структурно прагматичного аналізу, що покладені в основу розроблення професійного стандарту «Терапевт мови та мовлення». Розроблення означеного професійного стандарту пов’язане з тісною взаємодією роботодавців та закладів вищої освіти з метою вироблення спільних стратегій, що відповідають сучасному рівню наукових та методичних підходів, вимогам практичної діяльності фахівців, запитам ринків  праці та послуг, потребам осіб з порушеннями мови та мовлення. У статті представлено робочі матеріали до професійного стандарту «Терапевта мови та мовлення», що їх розробила робоча група викладачів Українського державного університету імені М. П. Драгоманова та Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка із залученням фахівців-практиків в галузі клінічної логопедії та терапії мови та мовлення. В основу розроблення професійного стандарту покладено компетентнісний підхід, що зарекомендував себе як сучасний науковомісткий та інтегрований метод опису професійної діяльності фахівців різних галузей знань, що максимально наближений до професійної діяльності фахівців та охоплює кваліфікації, трудові функції, компетентності, знання, уміння, умови праці, шляхи й рівні підвищення фахової кваліфікації тощо. Представлені матеріали до професійного стандарту «Терапевт мови та мовлення» ставлять за мету: внормувати спірні питання в професійній діяльності фахівців цієї нової професії; розробити систему професійних функцій, компетентностей, знань та умінь, що визначають спроможність фахівця виконувати покладені на нього обов’язки з мовної та мовленнєвої реабілітації хворих, відновлення
функції комунікації, а також ковтання.

Ключові слова: професійний стандарт, стандарт вищої освіти, професійні компетентності, терапевт мови та мовлення, професійна кваліфікація.

Статистика кількість переглядів90 кількість завантажень60
Ще статті цього автора